Anders Ekholm

Telefon: 070-641 48 87

Jag har tidigare varit vice VD och rådgivare till Institutet för framtidsstudier. Innan dess arbetade jag som analyschef på Socialdepartementet där jag bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Jag har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Jag är en ofta anlitad talare vid konferenser, kick off-er och utbildningar. Ofta talar jag om hur de demografiska förändringarna, värderingsförskjutningar och teknik påverkar vår framtida välfärdssektor. 

Jag arbetar även med en del av institutets uppdrag från utredningar och organisationer, t.ex. hur IT påverkar framtidens vård eller vilka skolor som motverkar psykisk ohälsa.

Publikationer

Projekt