Erica Falkenström

Telefon: 070-594 60 07

Fil. dr. i pedagogik

Erica Falkenström. Photo: Sara Moritz

Jag är filosofie doktor i pedagogik och forskar om etisk kompetens och ansvarstagande i ledning och styrning av hälso- och sjukvården. På Institutet för framtidsstudier leder jag forskningsprojektet "Makten över kunskapsunderlagen: tillkomst, innehåll och konsekvenser" finansierat av FORTEs specialutlysning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Här intresserar vi oss särskilt för kunskapsinnehållet i och makten över de rapporter som beställs, tas fram och ligger till grund för beslutsfattande om hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och organisation. Projektmedarbetare är Anna T. Höglund, docent i etik vid Uppsala universitet och Stefan Svallfors, professor på Institutet för framtidsstudier.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Falkenström, E. &  A. T.Höglund . (2019) There is total silence here. Ethical competence and inter-organizational learning in healthcare governance, Journal of Health Organization and Management.

  • Falkenström, E. & Höglund, A.T. (2018). På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Stockholm: Appell Förlag.

  • Höglund, A.T. & Falkenström, E. (2018) The status of ethics in Swedish health care management: A qualitative study. BMC Health Services Research. 18:608.

Publikationer

Projekt