Erica Falkenström. Photo: Sara Moritz

Forskare

Erica Falkenström

Telefon: 070-594 60 07

Erica Falkenström

Fil. dr. i pedagogik

Jag är filosofie doktor i pedagogik och forskar om etisk kompetens och ansvarstagande i ledning och styrning av hälso- och sjukvården. På Institutet för framtidsstudier leder jag forskningsprojektet "Makten över kunskapsunderlagen: tillkomst, innehåll och konsekvenser" finansierat av FORTEs specialutlysning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Här intresserar vi oss särskilt för kunskapsinnehållet i och makten över de rapporter som beställs, tas fram och ligger till grund för beslutsfattande om hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och organisation. Projektmedarbetare är Anna T. Höglund, docent i etik vid Uppsala universitet och Stefan Svallfors, professor på Institutet för framtidsstudier.

Nyligen publicerade arbeten:

  • Falkenström, E. & Höglund, A.T. (2018). På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Stockholm: Appell Förlag.
  • Höglund, A.T. & Falkenström, E. (2018) The status of ethics in Swedish health care management: A qualitative study. BMC Health Services Research. 18:608.
  • Falkenström, E., Ohlsson, J. & Höglund, A.T. (2016). Developing ethical competence in healthcare management. Journal of Workplace Learning. 28(1), 17–32.
  • Falkenström, E., Verksamhetschefens etiska kompetens. Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården. (2012). Doktorsavhandling i pedagogik. Institutionen för pedagogik och didaktik. Stockholm: Stockholms universitet.