Andreas Duit

Andreas Duit arbetar inom området komparativ miljöpolitik och policy, med särskild inriktning på statens roll i att hantera miljöproblem. Duit är för närvarande professor vid Institutionen för statsvetenskap vid Stockholms universitet, och vid Institutet för framtidsstudier, samt gästprofessor vid enheten för statsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Vid Stockholms universitet är Duit meddirektör för det ledande forskningsområdet Miljöpolitik, Policy och Lärande (EPPLE) och med-PI för Comparative Policy Laboratory (COMPLAB). Duit har även varit gästforskare vid Workshop in Political Theory and Policy Analysis vid Indiana University, Bloomington, samt vid Institutionen för statsvetenskap, University of Washington. Med erfarenhet som projektledare för nio större projekt från FORMAS, MISTRA, FORTE, Vetenskapsrådet och Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse, har Duit omfattande erfarenhet av vetenskapligt ledarskap.

Duits arbete har publicerats i tidskrifter som British Journal of Political Science, Climate Policy, Environmental Politics, Governance, Global Environmental Change, Nature Human Behavior, Public Administration, Political Studies, Regulation and Governance samt MIT Press.

Projekt