Karsten Klint Jensen

En del av min forskning har ägnats tillämpad etik och mycket av denna forskning har bedrivits inom ramen för internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Jag har framför allt intresserat mg för hur faktabaserade och värdebaserade uttalanden förhåller sig till varandra inom olika discipliner som ekonomi, riskanalys, miljövetenskap, studier om djurskydd, demokratisk teori och klimatvetenskap. Jag har också studerat försiktighetsprincipen och hållbarhetsbegreppet.

En andra del av min forskning har bedrivits på området värdeteori. Där har jag jobbar med frågor inom formell axiologi (inklusive populationsetik och jämlihetsvärdet), beslutsteori och metaetik.

För närvarande arbetar jag med frågan om koordinering vid beslutsfattande på klimatområdet.

Ett urval publikationer

“Weak Superiority, Imprecise Equality and the Repugnant Conclusion”, Utilitas 32 (2020) 294–315.

“Future generations in democracy: representation or consideration?”, Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought 6-3 (2015) 535-548.

“Climate change and compensation”, Public Reason. 5-2, (2013) 21-32 (With Tine Bech Flanagan).

“Unacceptable Risks and the Continuity Axiom”, Economics and Philosophy 28-1 (2012) 31-42.

“A Philosophical Assessment of Decision Theory”. In Sabine Roeser; Rafaela Hillerbrand; Per Sandin; Martin Peterson (eds.). Handbook of Risk Theory. Springer, 2012, 405-439.

“Millian Superiorities and the Repugnant Conclusion”, Utilitas 20 (3) (2008) 279-300.

“Corporate Responsibility: The Stakeholder Paradox Reconsidered”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 20 (2007) 515-532.

“What is the Difference between (Moderate) Egalitarianism and Prioritarianism?”, Economics and Philosophy 19 (2003) 89-109.

“The Moral Foundation of the Precautionary Principle”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 15 (2002) 39-55.

Projekt