Malcolm Fairbrother

Photo: Cato Lein

Jag är professor i sociologi vid Umeå universitet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier. År 2017 flyttade jag till Sverige efter att ha varit tio år vid Bristol University i Storbritannien. Innan dess tog jag en master och en doktorsexamen vid University of California, Berkeley. Jag har även varit vid institutioner i Mexiko och Kanada.

Jag deltar i institutets projekt ”Klimatetik och framtida generationer”, där jag kommer att ta ansvar för den empiriska delen av projektet – studera allmänna attityder vad gäller klimatförändringar och undersöka allmänhetens etiska uppfattningar.

Mina övriga pågående projekt rör socialt och politiskt förtroende, forskningsmetoder, globaliseringspolitik och allmänna attityder gentemot miljöproblem och policies.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt