Faradj Koliev

Jag är forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet och på Institutet för framtidsstudier. Jag forskar om frågor som rör internationellt samarbete, internationella organisationer, NGOs, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöregleringar. I december 2018 försvarade jag min avhandling som handlade om skambeläggande ”shaming” inom internationell politik. 2021 kommer jag leda ett forskningsprojekt om shaming och miljöregleringar, finansierat av Formas.

På Institutet för framtidsstudier deltar jag i forskningsprojektet: Partnerships and participation in the implementation of Agenda 2030 and in global sustainability governance (PRIO2030).

Tre nyligen publicerade arbeten

Projekt