John Broome

Telefon: +44 (0)1865 276731

Jag är emeritus White´s professor i moralfilosofi och Emeritus Fellow vid Corpus Christi College vid universitetet i Oxford. Jag är också gästprofessor vid Stanford University och adjungerad professor vid Australian National University.

Innan jag kom till Oxford var jag professor i filosofi vid University of St Andrews, och dessförinnan professor i nationalekonomi vid universitetet i Bristol.

Jag bedriver forskning om normativitet, rationalitet och logiskt tänkande. Läs mer om John Broome

Utgivna böcker:

  • J. Broome, Rationality Through Reasoning, Wiley-Blackwell, 2013
  • J. Broome, Climate Matters, WW Norton & Co, 2012
  • J. Broome,Weighing Lives, Oxford University Press, 2004
  • J. Broome, Ethics Out of Economics, Cambridge University Press, 1999
  • J. Broome, Counting the Cost of Global Warming, White Horse Press, 1992
  • J. Broome,Weighing Goods: Equality, Uncertainty and Time, Norton, 1991
  • J. Broome, The Microeconomics of Capitalism, Academic Press, 1983.

Publikationer

Projekt