Forskare

Niels Selling

Telefon: 073-677 44 44

Niels Selling

Fil. dr. i statsvetenskap

Vid Institutet för Framtidsstudier arbetar jag inom projektet ”Underjordisk politik: De policyprofessionellas liv och arbete” som fokuserar på en växande professionell kategori människor som är anställda för att driva politik utan att själva vara förtroendevalda.

Min avhandling, under titeln ”Unity or Fracture? Explaining Political Preference Formation Among Large American, British, and German Firms”, skrevs vid Europauniversitetet i Florens. Det är en kvantitativ studie som undersöker stora företags politiska preferenser. Mina expertområden är lobbying, intressegrupper, politisk ekonomi och politisk makt.