Magnus Bygren

Photo: Cato Lein

Jag är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Min forskning följer för närvarande tre delvis överlappande teman: (1) förekomsten och omfattningen av diskriminering på olika områden, (2) följderna av föräldraskap för mäns och kvinnors karriärer och (3) orsaker till skolsegregering. Metodologiskt använder jag mig av kvantitativa metoder, på senare tid alltmer av experimentella och därmed besläktade ansatser.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt