Forskare

Magnus Bygren

Telefon: 08-402 12 00

Magnus Bygren

Professor i sociologi

Jag är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet samt vid Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet.

Min forskning handlar om samspelet mellan individ och kontext - hur sociala kontexter (t.ex. familjer, grannskap, organisationer) påverkar individers val och olika typer av utfall, samt hur dessa aggregerar till vissa makroutfall. För närvarande följer den tre delvis överlappande teman: (1) förekomsten och omfattningen av diskriminering på olika områden, (2) följderna av föräldraskap för mäns och kvinnors karriärer och (3) orsaker till skolsegregering. Metodologiskt använder jag mig av kvantitativa metoder, på senare tid alltmer av experimentella och därmed besläktade ansatser.

På Institutet för Framtidsstudier är jag forskare i projektet “Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när var och hur uppstår den?" med Moa Bursell som projektledare.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Bygren, M. and Szulkin, R. 2017. “Using Register Data to Estimate Causal Effects of Interventions: An Ex Post Synthetic Control-Group Approach” Scandinavian Journal of Public Health, 45(Suppl. 17), 50-55.

  • Bygren, M. Gähler, M. and Erlandsson, A. 2017. “Do Employers Prefer Fathers? Evidence from a Field Experiment Testing the Gender by Parenthood Interaction on Callbacks to Job Applications” European Sociological Review, 33, 337-348.

  • Bygren, M. 2016. “Ability Grouping’s Effects on School Results and the Attainment of Higher Education - A Natural Experiment” Sociology of Education, 89, 118-136.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Bygren, M. and R. Szulkin. 2010. “Ethnic Environment during Childhood and the Educational Attainment of Immigrant Children in Sweden” Social Forces, 88, 1305-1330.
  • Bygren, M. and A.-Z. Duvander. 2006. “Parents’ Workplace Situation and Fathers’ Parental Leave Use” Journal of Marriage and Family, 68, 363-372.
  • Bygren, M. 2004. “Pay Reference Standards and Pay Satisfaction. What Do Workers Evaluate Their Pay To?” Social Science Research, 33, 206-224.