Stefan Svallfors

Jag är professor i sociologi vid Södertörns högskola och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Jag är medlem av Kungliga vetenskapsakademien.

Min forskning rör framförallt de policyprofessionella  – alltså människor som är anställda för att driva politik och inte förtroendevalda. Det handlar om grupper som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, tankesmeder, PR-konsulter och andra som har politiken som yrke utan att vara förtroendevalda politiker. Projektet handlar om de policyprofessionellas arbete som en särskild form av politiskt inflytande, men också om deras motivation, drivkrafter, karriärer och arbetsmarknad.  

Resultaten för svenskt vidkommande redovisas i boken “Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik“.

Jag bedriver nu ett utvidgat projekt där de policyprofessionella placeras i historiskt och jämförande perspektiv.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

  • Svallfors, Stefan The Moral Economy of Class. Class and Attitudes in Comparative Perspective. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.

  • Svallfors, Stefan ‘Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight Western Nations’ European Sociological Review, Vol 13 (1997), pp 283-304. [reprinted in Leibfried, Stephan & Mau, Steffen (Eds.) Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction (Vol III: Legitimation, Achievements and Integration), pp 331-52, Edward Elgar, 2008]

  • Svallfors, Stefan Välfärdsstatens moraliska ekonomi. Välfärdsopinionen i 90-talets Sverige. [”The Moral Economy of the Welfare State. Public Opinion on Welfare Policies in the 1990s Sweden”], Umeå: Boréa, 1996.

   

Publikationer

Projekt