Stefan Svallfors

Photo: Cato Lein

Jag är professor i sociologi vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Jag är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet och medlem av Kungliga vetenskapsakademien.

Min forskning rör framförallt de policyprofessionella  – alltså människor som är anställda för att driva politik och inte förtroendevalda. Det handlar om grupper som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, tankesmeder, PR-konsulter och andra som har politiken som yrke utan att vara förtroendevalda politiker. Forskningen handlar om de policyprofessionellas arbete som en särskild form av politiskt inflytande, men också om deras motivation, drivkrafter, karriärer och arbetsmarknad.  

Resultaten redovisas t ex boken ”Politics for Hire. The World and Work of Policy Professionals” (Edward Elgar 2020)

Jag bedriver också forskning om expertrapporter och deras roll i styrning och ledning av svensk sjuk- och hälsovård, i ett projekt lett av Erica Falkenström vid Institutet för framtidsstudier.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt