Frida Rudolphi

Telefon: 08-16 26 08

Jag är forskare i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet samt affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Min forskning handlar främst om ojämlikhet i utbildning. Jag studerar bland annat sambandet mellan olika aspekter av familjeresurser under uppväxten och barns skolprestationer och utbildning som unga och vuxna.

Vid Institutet för social forskning arbetar jag inom VR-projektet Hur påverkar utbildningssystemen etnisk och social ojämlikhet? Skiktning, segregation och sociala nätverk i europeiska skolor. Jag deltar även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna).

För mer information om min forskning, se här >

Publikationer i urval

Publikationer

Projekt