Frida Rudolphi

Telefon: 08-16 26 08

Jag är forskare i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet samt affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Min forskning handlar främst om ojämlikhet i utbildning. Jag studerar bland annat sambandet mellan olika aspekter av familjeresurser under uppväxten och barns skolprestationer och utbildning som unga och vuxna.

Vid Institutet för social forskning arbetar jag inom VR-projektet Hur påverkar utbildningssystemen etnisk och social ojämlikhet? Skiktning, segregation och sociala nätverk i europeiska skolor. Jag deltar även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna).

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Rudolphi, F. 2013. Ever declining inequalities? Primary and secondary effects in Sweden in the transition to upper secondary and higher education for students born in 1972-1990. In: Jackson, M. (Ed.), Determined to Succeed? Performance, Choice and Education. Stanford: Stanford University Press.
  • Rudolphi, F. 2014. “Tro hopp och utbildning? Sociala skillnader i ungdomars utbildningsaspirationer”, pp. 125-155 in: Evertsson, M. and Magnusson, C. (Eds.) Ojämlikhetens dimensioner. Uppväxtvillkor, arbete och hälsa. Stockholm: Liber.
  • Jonsson, J.O; Kilpi-Jakonen, E; and F. Rudolphi. 2014.  “Early school-leaving in comparative perspective: Ethnic minority advantage and disadvantage”. In: Heath. A. and Brinbaum, Y. (Eds.): Unequal Attainments. Ethnic educational inequalities in ten Western countries”. Oxford: Oxford University Press.

Urval av tidigare publicerade arbeten:

  • Erikson, R. and F. Rudolphi. 2010. “Change in social selection to upper secondary school – primary and secondary effects in Sweden”, European Sociological Review, 26: 291-305.
  • Jonsson, J. O. and F. Rudolphi. 2011. “Weak Performance – Strong Determination. School achievement and educational choice among ethnic minority students in Sweden”, European Sociological Review 27:487-508.
  • Jackson, M., J. O. Jonsson, and F. Rudolphi. 2012. “Ethnic Inequality and Choice-Driven Educational Systems: A Longitudinal Study of Performance and Choice in England and Sweden”, Sociology of Education 85:158-178.

Publikationer

Projekt