Eric Brandstedt

Jag arbetar tillsammans med Olle Torpman och Henrik Andersson i forskningsprojektet ”Befolkning och de globala målen: En etisk utvärdering” i vilket vi undersöker relevansen och betydelsen av befolkningsvariabeln för att uppnå de globala målen samt det moraliska rättfärdigandet för befolkningspolicyer. Jag arbetar också som forskare på Göteborgs Universitet.

Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Ett relaterat forskningsintresse är intergenerationell rättvisa, alltså rättvisefrågor mellan generationer. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Eric Brandstedt and Bengt Brülde, ‘Towards a Theory of Pure Procedural Climate Justice’, Journal of Applied Philosophy, (online first): 1–15. DOI: 10.1111/japp.12357.

  • Johan Brännmark and Eric Brandstedt, ‘Rawlsian Constructivism and the Assumption of Disunity’, Journal of Political Philosophy, 27/1 (2019): 48–66. DOI: 10.1111/jopp.12157.

  • Eric Brandstedt, ‘Review Article: Non-Ideal Climate Justice’, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 22/2 (2019): 221–234. DOI: 10.1080/13698230.2017.1334439.

 Tre ofta citerade arbeten

  • Eric Brandstedt and Anna-Karin Bergman, ‘Climate Rights – Feasible or Not?’, Environmental Politics, 22/3 (2013): 394–409.

  • Eric Brandstedt and Maria Emmelin, ‘The Concept of Sustainable Welfare’, in Max Koch & Oksana Mont (eds.), Sustainability and the Political Economy of Welfare. Abingdon, Oxon: Routledge, 2016: 15–28.

  • Eric Brandstedt, ‘The Circumstances of Intergenerational Justice’, Moral Philosophy and Politics, 2/1 (2015): 33–56.

Publikationer

Projekt