Joe Roussos

Telefon: 079-332 71 15
Photo: Cato Lein

Jag är forskare i filosofi vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade vid London School of Economics med avhandlingen Policymaking under scientific uncertainty.

Min forskning handlar om vilka beslut man bör fatta och vad man ska hålla sig till när den evidens man har är väldigt osäker. Denna forskning kombinerar element från beslutsteori, formell epistemologi, och vetenskapsteori. Jag arbetar ofta med sådant som har med vetenskaplig modellering att göra, eller använder resultat från modeller, och har framför allt fokus på klimatvetenskapen och klimatförändringar. Jag arbetar också med filosofisk metod, i synnerhet användandet av modeller i filosofin.

Jag leder projektet Expertis i kris (finansierat av Vetenskapsrådet) och Mimerinstitutet för långsiktiga studier.

Publikationer

Projekt