Olle Risberg

Jag är forskare i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Min forskning fokuserar på frågor om de begreppsliga och kunskapsteoretiska grunderna för våra värderingar.

Under 2024–2029 kommer jag att vara Pro Futura Scientia fellow vid Uppsala universitet och the Swedish Collegium for Advanced Study. Min forskning kommer under denna period att fokusera på graderbarhet (eller “gradfrågor”) i värdesammanhang.

Vid IFFS är jag verksam inom forskningsprojektet Dold konvergens i etiken. Projektets målsättning är att utforska och utvärdera idén att de rimligaste teorierna inom de stora etiska traditionerna – konsekventialism, deontologi osv. – blir mer och mer lika varandra.

Jag är också en av redaktörerna för Filosofisk tidskrift och en av programledarna för Filosofisk podcast.

För mer information, se min webbplats >

Projekt