Jämlikhet
Vi studerar social och ekonomisk jämlikhet bland barn och unga, men också hur ekonomiska resurser kan fördelas jämlikt i ett samhälle med äldre befolkning och en arbetsmarknad i förändring.

Jämlikhet framhålls som viktigt i många politiska sammanhang. Det är dock oklart vad man menar, hur man mäter det eller hur det ska prioriteras i förhållande till andra mål.

Skolan tillskrivs ofta en nyckelroll i skapandet av ett jämlikt samhälle. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande och man ska ha en utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Frågan är vad detta innebär. Här behövs ny forskning för att belysa teoretiska och praktiska frågor om en forskningsbaserad skola och dess möjligheter att bidra till ett jämlikare samhälle.

Idag saknar en betydande andel av befolkningen, framför allt unga, utsikter till en stabil heltidsanställning och behöver hjälp från familj och vänner eller behovsprövade stödformer för sitt levebröd. Skulle en lösning att frigöra människor från fattigdom kunna vara att garantera varje invånare en regelbunden, individuell grundinkomst utan några formella motprestationskrav, en s.k. medborgarlön?

På institutet studeras barn och ungas villkor i relation till samhällsförändringar som inträffat inom fyra centrala områden: familjeförändringar, inkomstutvecklingen, skolreformer, samt invandring.

Forskare

Amir Rostami
Amir Rostami
Fil.dr. i sociologi
Anders Herlitz
Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
Arne Jarrick
Arne Jarrick
Professor i historia
Carina Gunnarson
Carina Gunnarson
Docent i statskunskap
Carina Mood
Carina Mood
Professor i sociologi
Chaïm la Roi
Chaïm la Roi
Postdoktoral forskare
Christofer Edling
Christofer Edling
Professor i sociologi
Christoffer Carlsson
Christoffer Carlsson
Fil. dr. i kriminologi
Erik Angner
Erik Angner
Professor i praktisk filosofi
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
Jan O. Jonsson
Jan O. Jonsson
Professor i sociologi
Maria Wallenberg Bondesson
Maria Wallenberg Bondesson
Fil.dr. i historia
Patrik Lindenfors
Patrik Lindenfors
Docent i zoologisk ekologi
Simon Birnbaum
Simon Birnbaum
Docent i statsvetenskap
Stephanie Plenty
Stephanie Plenty
Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi

Forskningsprojekt

Hämta fler publikationer