Framtida generationer
Det vi gör eller inte gör idag, kan påverka människor som ännu inte är födda. Är det något vi bör bry oss om? Vill vi göra livet så bra som möjligt bara för oss, eller även för våra barn och barnbarn?

Vi som lever idag har stor makt att forma kommande generationers liv och förutsättningar genom de beslut vi fattar under vår livstid. Om vi tar den förmågan på allvar bör vi fundera på vad det innebär moraliskt – bör vi ta hänsyn till människor som ännu inte finns och i så fall på vilket sätt?

En stor del av den forskning som bedrivs på det här området är filosofisk. Den handlar om att utveckla teorier om moral och rättvisa så att de omfattar beslut som påverkar både antalet människor och vilka människor som kan finnas i framtiden på ett sätt som känns acceptabelt för oss. Men teorierna utvecklas för att vi ska kunna använda dem i faktiska beslut som kan få konsekvenser långt fram i tiden. Det kan t.ex. handla om beslut som gäller vår påverkan på klimat och närmiljö, om utvecklingen av teknologier och mediciner, eller om vilken typ av forskning vi bör lägga mest resurser på.

Frågan om hur våra beslut påverkar framtida generationer är närvarande i alla forskningsteman som institutet ägnar sig åt idag. Vare sig det handlar om bedömningen av risker med teknologiutveckling, stävjandet av våld, diskriminering och ojämlikhet, eller hur politiska beslut bäst bör fattas – finns det långa tidsperspektivet med. Vad får våra beslut för konsekvenser i det långa loppet?

Forskare

Anders Herlitz
Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
Dean Spears
Dean Spears
Assistant Professor, Economics
Elizabeth Finneron-Burns
Elizabeth Finneron-Burns
Postdoktoral forskare i filosofi
Göran Duus-Otterström
Göran Duus-Otterström
Professor i statsvetenskap
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
H. Orri Stefánsson
H. Orri Stefánsson
Docent i filosofi
Hilary Greaves
Hilary Greaves
Professor i filosofi
Joe Roussos
Joe Roussos
Fil. dr. i filosofi
Johan E. Gustafsson
Johan E. Gustafsson
Docent i praktisk filosofi
John Broome
John Broome
Emeritus White´s Professor i moralfilosofi
Julia Mosquera
Julia Mosquera
Fil. dr. i filosofi
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Kirsti Jylhä
Kirsti Jylhä
Fil.dr. i psykologi
Krister Bykvist
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi.
Malcolm Fairbrother
Malcolm Fairbrother
Professor i sociologi
Martin Kolk
Martin Kolk
Docent i demografi
Melinda A. Roberts
Melinda A. Roberts
Professor i filosofi
Olle Torpman
Olle Torpman
Fil. dr. i praktisk filosofi
Paul J Bowman
Paul J Bowman
Fil. dr. i filosofi
Ralf M. Bader
Ralf M. Bader
Docent i filosofi
Stéphane Zuber
Stéphane Zuber
Forskningsprofessor
Timothy Campbell
Timothy Campbell
Fil. dr. i filosofi
Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz
Seniorprofessor i praktisk filosofi
Hämta fler publikationer