Framtida generationer

Den globala klimatförändringen är vår tids största utmaning och under detta tema undersöks framtida generationers levnads- och samhällsförutsättningar utifrån fokus på klimatetik, hållbar utveckling, grön tillväxt, hinder för klimatåtgärder, sociala dilemman och en mängd andra frågor.

Temat Framtida generationer för samman forskare i ekonomi, sociologi, psykologi, filosofi, demografi och statsvetenskap – inklusive forskare knutna till just IPCC – som i tvärvetenskapliga team undersöker framtida generationers levnads- och samhällsförutsättningar. Det finns idag en omfattande vetenskaplig litteratur om olika utsläppsscenarion och de möj­liga klimatförändringar de kan orsaka. Och även om denna forskning är en utmärkt grund för planering av vad som behöver göras avseende klimatförändringarna, så kräver ett välgrundat agerande att vi tar mycket större hänsyn till resultat inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk­ning rörande värderingar, beteenden och institutioner.

Människan är konservativ gällande levnadsstandard, varför ska just vår tids välfärdsnivå behållas? Vetenskapens metoder för att mäta mänsklig och samhällelig framgång är daterade, hur ser de nya ut? Antalet icke-mänskliga djur överstiger kraftigt de mänskliga, vilken moralisk tyngd har de?

Här ryms områdena:

  • klimatetik
  • hållbar utveckling
  • grön tillväxt
  • klimat och hälsa
  • hinder för klimatåtgärder
  • sociala dilemman
  • konstnärlig forskning om klimatförändringen

Forskare

Emil Andersson
Emil Andersson
Fil. dr. i filosofi
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Ralf M. Bader
Ralf M. Bader
Docent i filosofi
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Paul J Bowman
Paul J Bowman
Fil. dr. i filosofi
John Broome
John Broome
Emeritus White´s Professor i moralfilosofi
Krister Bykvist
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi.
Tim Campbell
Tim Campbell
Fil. dr. i filosofi
Göran Duus-Otterström
Göran Duus-Otterström
Professor i statsvetenskap
Malcolm Fairbrother
Malcolm Fairbrother
Professor i sociologi
Elizabeth Finneron-Burns
Elizabeth Finneron-Burns
Postdoktoral forskare i filosofi
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
Hilary Greaves
Hilary Greaves
Professor i filosofi
Johan E. Gustafsson
Johan E. Gustafsson
Docent i praktisk filosofi
Anders Herlitz
Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
Ian Higham
Ian Higham
Fil.dr. i statsvetenskap
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent
Kirsti Jylhä
Kirsti Jylhä
Fil.dr. i psykologi
Faradj Koliev
Faradj Koliev
Fil. dr. i statsvetenskap
Martin Kolk
Martin Kolk
Docent i demografi
Klas Markström
Klas Markström
Docent i matematik
Julia Mosquera
Julia Mosquera
Fil. dr. i filosofi
Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz
Seniorprofessor i praktisk filosofi
Melinda A. Roberts
Melinda A. Roberts
Professor i filosofi
Joe Roussos
Joe Roussos
Fil. dr. i filosofi
Dean Spears
Dean Spears
Assistant Professor, Economics
H. Orri Stefánsson
H. Orri Stefánsson
Docent i filosofi
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Olle Torpman
Olle Torpman
Fil. dr. i filosofi
Stéphane Zuber
Stéphane Zuber
Forskningsprofessor

Forskningsprojekt

Hämta fler publikationer