Framtida generationer

Den globala klimatförändringen är vår tids största utmaning och under detta tema undersöks framtida generationers levnads- och samhällsförutsättningar utifrån fokus på klimatetik, hållbar utveckling, grön tillväxt, hinder för klimatåtgärder, sociala dilemman och en mängd andra frågor.

Temat Framtida generationer för samman forskare i ekonomi, sociologi, psykologi, filosofi, demografi och statsvetenskap – inklusive forskare knutna till just IPCC – som i tvärvetenskapliga team undersöker framtida generationers levnads- och samhällsförutsättningar. Det finns idag en omfattande vetenskaplig litteratur om olika utsläppsscenarion och de möj­liga klimatförändringar de kan orsaka. Och även om denna forskning är en utmärkt grund för planering av vad som behöver göras avseende klimatförändringarna, så kräver ett välgrundat agerande att vi tar mycket större hänsyn till resultat inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk­ning rörande värderingar, beteenden och institutioner.

Människan är konservativ gällande levnadsstandard, varför ska just vår tids välfärdsnivå behållas? Vetenskapens metoder för att mäta mänsklig och samhällelig framgång är daterade, hur ser de nya ut? Antalet icke-mänskliga djur överstiger kraftigt de mänskliga, vilken moralisk tyngd har de?

Här ryms områdena:

  • klimatetik
  • hållbar utveckling
  • grön tillväxt
  • klimat och hälsa
  • hinder för klimatåtgärder
  • sociala dilemman
  • konstnärlig forskning om klimatförändringen

Forskningsledare: Gustaf Arrhenius och Krister Bykvist

Forskningsprojekt

Forskare

Anders Herlitz
Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
Dean Spears
Dean Spears
Assistant Professor, Economics
Elizabeth Finneron-Burns
Elizabeth Finneron-Burns
Postdoktoral forskare i filosofi
Emil Andersson
Emil Andersson
Fil. dr. i filosofi
Faradj Koliev
Faradj Koliev
Fil. dr. i statsvetenskap
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Frida Bender
Frida Bender
Docent i meteorologi
Göran Duus-Otterström
Göran Duus-Otterström
Professor i statsvetenskap
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och professor i praktisk filosofi
H. Orri Stefánsson
H. Orri Stefánsson
Professor i praktisk filosofi
Hilary Greaves
Hilary Greaves
Professor i filosofi
Ian Higham
Ian Higham
Fil.dr. i statsvetenskap
Joe Roussos
Joe Roussos
Fil. dr. i filosofi
Johan E. Gustafsson
Johan E. Gustafsson
Docent i praktisk filosofi
John Broome
John Broome
Emeritus White´s Professor i moralfilosofi
Julia Mosquera
Julia Mosquera
Fil. dr. i filosofi
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Karsten Klint Jensen
Karsten Klint Jensen
Fil.dr. i filosofi
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Katie Steele
Katie Steele
Docent i filosofi
Kirsti Jylhä - tjänstledig
Kirsti Jylhä - tjänstledig
Fil.dr. i psykologi
Klas Markström
Klas Markström
Docent i matematik
Krister Bykvist
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi.
Malcolm Fairbrother
Malcolm Fairbrother
Professor i sociologi
Martin Kolk
Martin Kolk
Docent i demografi
Maximilian Wanner
Maximilian Wanner
Fil.dr. i statsvetenskap
Melinda A. Roberts
Melinda A. Roberts
Professor i filosofi
Olle Torpman
Olle Torpman
Docent i filosofi
Säde Hormio
Säde Hormio
Fil.dr. i filosofi
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, konstnärlig forskare
Stéphane Zuber
Stéphane Zuber
Forskningsprofessor
Tim Campbell
Tim Campbell
Fil. dr. i filosofi
Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz
Seniorprofessor i praktisk filosofi
Hämta fler publikationer