Mimercentret för långsiktig framtidsforskning

En forskningsmiljö vid IFFS med uppdrag att utföra världsledande, rigorös akademisk grundforskning om frågor som rör civilisationens långsiktiga framtid.

Mimercentret för långsiktig framtidsforskning kommer att arbeta med kartläggningen av möjliga framtider. De närmsta åren kommer det att utforska flera frågor:

  • Långsiktiga frågor som rör förvaltandet av den extraplanetära rymden
  • Klimatkrisen, planetens gränser och systemiska sårbarheter
  • Stagnation, social kollaps och varaktig oordning
  • Relationer mellan människor och djur
  • Stor osäkerhet, beslutsfattande och strategisk planering
  • Personlig identitet och emulerade hjärnor

Mer information hittar du på https://www.mimircenter.org/

Tidsplan

2023-2025

Projektledare

Karim Jebari Fil. dr. i filosofi.

Projektmedlemmar

Gustaf Arrhenius VD och professor i praktisk filosofi
Andrea Asker Master i filosofi och nationalekonomi
Tim Campbell Fil. dr. i filosofi
Emma Engström Tekn. dr. miljöteknik
Julia Mosquera Fil. dr. i filosofi
Joe Roussos Fil. dr. i filosofi
Anders Sandberg Fil. dr. i datavetenskap
H. Orri Stefánsson Professor i praktisk filosofi

Finansiär

Bidrag förmedlat av Effective Giving