Transformativa partnerskap för hållbar utveckling 2030

FN:s medlemsländer har deklarerat att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer. Men kan dessa partnerskap verkligen bidra till förverkligandet av de globala målen?

Privat-offentliga partnerskap (PPP) har på senare tid fått betydande uppmärksamhet på den globala nivån. Som en del av Agenda 2030 deklarerade FN:s medlemsländer att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer, såsom stater, näringslivet, städer och civilsamhället. Men kan dessa partnerskap under Agenda 2030 bidra till förverkligandet av de globala målen som formulerats av det internationella samfundet?

Det övergripande syftet med detta projekt är att studera om, hur och när PPP kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och fungera som ett medel för att påskynda transformativa förändringar mot hållbarhet. Projektet flyttar fram och utvecklar den empiriska och teoretiska forskningsfronten om PPP inom samhällsvetenskap genom att argumentera för att partnerskapen måste vara synergiska, effektiva och legitima för att bidra till de globala målen. Vi menar att partnerskap som skapar synergier mellan målen, använder effektiva strategier och uppfattas som legitima har störst möjlighet att bidra till implementeringen av Agenda 2030 och påskyndar transformation.

Projektets frågeställningar kommer att adresseras genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Vi ska studera 30 PPP och upp till 60 projekt som bedrivs i olika delar av världen och omfattar miljörelaterade, sociala samt ekonomiska mål. Projektets resultat kommer att ha betydande implikationer för hur PPP bör utformas och styras för att bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Konsortiumpartners

Magdalena Bexell, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University 
Kristina Jönsson, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University
Philipp Pattberg, Professor, Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam 
Oscar Widerberg, Assistant Professor, Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam
Karin Bäckstrand, Professor, Department of Political Science, Stockholm University

 

Tidsplan

2020–2025

Projektledare

Karin Bäckstrand Professor i samhällsvetenskaplig forskning

Projektmedlemmar

Ian Higham Fil.dr. i statsvetenskap
Faradj Koliev Fil. dr. i statsvetenskap
Maximilian Wanner Fil.dr. i statsvetenskap

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas