Johan E. Gustafsson

Jag är universitetslektor på Göteborgs universitet samt lektor på University of York. Min forskning fokuserar på teoretiska problem i etik, värdeteori, och politisk filosofi. Jag forskar också på beslutsteori och mer specifikt på preferenser, penningpumpar, och moralisk osäkerhet. Inom metafysik, så forskar jag på fri vilja och personlig identitet. Ibland, så forskar jag även på dessa ämnens historia. För närvarande skriver jag en bok om värde och penningpumpar i etik och beslutsteori.

På Institutet för Framtidsstudier deltar jag i projektet Klimatetik och framtida generationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt