Klas Markström

Photo: Cato Lein

Jag är docent i matematik vid Institutionen för matematik och matematisk statistik på Umeå universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är grafteori och kombinatorik.  Här studerar jag både deterministiska strukturproblem och olika problem som rör egenskaper hos slumpmodeller för grafer.  Jag har främst ägnat mig åt ren grundforskning inom de här områdena men har även tillämpad resultat och metoder härifrån på problem inom fysik, datavetenskap, och mer nyligen på röstningsteori.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt