International Panel on Social Progress (IPSP)

Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och utvecklingsländer tenderar att härma tidigare lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?

IPSP förenar hundratals forskare från samhällsvetenskap och humaniora i ett försök att utveckla lösningar till alla dessa utmaningar, lösningar som är forskningsbaserade, multidisciplinära, politiskt oberoende och åtgärdsinriktade. Resultaten kommer att publiceras i en rapport som tar upp följande ämnen:

 • Demokrati och medborgarskap
 • Fattigdom, ojämlikhet och välmående
 • Globala risker, resurser
 • Marknader, finans och företag
 • Privat och offentlig styrning
 • Arbetets framtid
 • Våld, fred och säkerhet
 • Global hälsa
 • Religioner och sekularism
 • Kön, familj, reproduktion, sexualitet
 • Urbanisering, relationen mellan stad och landsbygd
 • Utbildning, kommunikation och media

Fyra teman kommer att vävas in i rapportens alla delar; teknologi och innovation; globalisering; sociala rörelser; identitet/gemenskap.

Följande tre frågor kommer att tas upp i varje ämne:

 1. Hur ser dagsläget ut och vilka trender kan urskiljas?
 2. Vart kan ambitionen att nå social rättvisa ta oss i för riktning?
 3. Vilka är krafterna för och emot en sådan utveckling?

Vi är partner i International Panel on Social Progress (IPSP), som gav ut en rapport 2018 på Cambridge University Press med 22 kapitel om sociala, ekonomiska, miljö och politiska utmaningar. Med hjälp av finansiering från Riksbankens Jubileumsfond har vi arrangerat sex workshops med författarna till kapitlen till rapporten och i samband med dessa arrangerat ett antal öppna föreläsningar. Delar av rapporten och en kortare sammanfattning har publicerats på svenska av Institutet för Framtidsstudier.

Läs mer om ipsp på ipsp.org
Läs mer och ladda ner rapporten: Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle

Nedan kan du se trailern till dokumentären om IPSP, A New Society.

A New Society Trailer from Sofie Wolthers on Vimeo.

Tidsplan

2014–

Projektledare

Marc Fleurbaey

Projektmedlemmar

Gustaf Arrhenius VD och Professor i praktisk filosofi
Katharina Berndt Rasmussen Fil. dr. i filosofi
Tim Campbell Fil. dr. i filosofi
Göran Duus-Otterström Professor i statsvetenskap
Elizabeth Finneron-Burns Postdoktoral forskare i filosofi
Karim Jebari Fil. dr. i filosofi.
H. Orri Stefánsson Professor i praktisk filosofi

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond