IFFS Play

Datum: 18 april 2024 Tid: 17:00-18:15 Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket i Göteborg Rymden koloniseras nu allt snabbare av både stater och privata aktörer – med vilka konsekvenser? Som både den yttersta fronten för mänskligt utforskande och den största allmänningen harolika intressen för rymden ökat enormt de senaste åren, och två huvudtendenser har dominerat: militarisering, att rymden allt mer tas i anspråk för militära ändamål, och fragmentarisering, att mångfalden av aktörer med helt skilda intressen i rymden blivit påtaglig. Vilka hot och möjligheter uppstår i kapplöpningens senaste vändning? TALARE: Sabine Höhler, professor i teknikhistoria vid KTH Johan Eriksson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola Ytterligare talare tillkommer.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 22 mar, 2024

Offentliga samtal: Vem kontrollerar rymden?

Datum: 18 april 2024 Tid: 17:00-18:15 Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket i Göteborg Rymden koloniseras nu allt snabbare av både stater och privata aktörer – med vilka konsekvenser? Som både den yttersta fronten för mänskligt utforskande och den största allmänningen harolika intressen för rymden ökat enormt de senaste åren, och två huvudtendenser har dominerat: militarisering, att rymden allt mer tas i anspråk för militära ändamål, och fragmentarisering, att mångfalden av aktörer med helt skilda intressen i rymden blivit påtaglig. Vilka hot och möjligheter uppstår i kapplöpningens senaste vändning? TALARE: Sabine Höhler, professor i teknikhistoria vid KTH Johan Eriksson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola Ytterligare talare tillkommer.

Sök
Område
Ladda fler