Genomfört: Att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder

Ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt med målet att utveckla sätt att bemöta klimatförändringen som akut och komplex utmaning.

Den globala klimatförändringen är ett fenomen som stöds av omfattande vetenskapliga bevis. Likaså att vi människor ligger bakom en stor del av denna förändring och att utan effektiva och snabba klimatåtgärder så kommer effekterna bli allvarliga. Nästan samtliga nationer har skrivit under Parisavtalet som syftar till att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader Celsius. Och de flesta människor håller med om att klimatfrågan är viktig och bör tas på allvar. Med detta i åtanke så kan man fråga sig varför vi inte bevittnar mer ambitiösa klimatåtgärder hos nationerna? Och vad ligger till grund för att vissa individer fortfarande inte tror att klimatet förändras på grund av oss människor? Och varför finns det fortfarande så mycket motstånd mot beteendeförändringar som avsevärt skulle minska de personliga växthusgasutsläppen? Det här projektet syftar till att undersöka de psykologiska barriärerna för klimatåtgärder samt att utveckla kommunikationsramar som skulle leda till ett mer klimatvänligt beteende hos beslutsfattare och allmänheten.

Projektet kommer att

  • studera psykologin bakom klimatförändringsförnekelse och specifikt fokusera på ideologiska grunder
  • studera attityderna mot beteendeförändringar som avsevärt skulle minska de personliga växthusgasutsläppen
  • studera vilka typer av kommunikationsramar som kan öka stödet för personliga klimatåtgärder samt klimatvänligt beteende

Dessa tre forskningsfrågor kommer att utforskas genom två korrelationsstudier och en experimentell studie som kommer att genomföras parallellt i fyra olika länder (Sverige, Storbritannien, Nya Zeeland och USA).

Tidsplan

2019—2022

Projektledare

Kirsti Jylhä - tjänstledig Fil.dr. i psykologi

Finansiär

Vetenskapsrådet