Genomfört: Långsiktighet

Om alla beslut bör fattas med sikte på vilka konsekvenser de får på väldigt lång sikt, vad innebär det för moralfilosofi, beslutsteori, och de stora beslut som hela tiden fattas i vår värld?

Stark långsiktighet, ”strong longtermism”, handlar om att vikten av konsekvenser mycket långt in i framtiden. Hilary Greaves har i sin forskning om stark långsiktighet undersökt möjligheten att de flesta viktiga beslut bör tas med hänsyn till vilka konsekvenserna blir – inte här och nu, inom fem år, eller ens under beslutsfattarens livstid – utan snarare vad de blir på mycket lång sikt.

Argumentet för stark långsiktighet väcker och återupplivar en mängd underutforskade frågor inom moralfilosofi och beslutsteori. Det handlar om frågor som också kopplar filosofin till andra akademiska discipliner, och skapar viktiga kopplingar mellan forskningen som pågår inom samhälls- och humanvetenskaperna å ena sidan och praktiskt beslutsfattande å den andra.

Under sin tid på Institutet för framtidsstudier kommer Hilary Greaves bedriva både forskning inom filosofi och tvärvetenskaplig forskning.

Tidsplan

2022-2023

Projektledare

Hilary Greaves Professor i filosofi

Finansiär

Naitonal Philantropic Trust