Klimatkänslor och affektiva dilemman: En psykologisk och filosofisk studie av deras normativa principer och av allmänhetens uppfattningar

Ett projekt med ny tvärvetenskaplig forskning som undersöker normativiseringen av klimatkänslor. Vad "bör" vi känna inför klimatförändringarna?

Klimatförändringar har blivit en av de mest känslomässiga frågorna genom tiderna. Alarmerade känslor är utbredda, och de kan sträcka sig från mildare former till allvarliga psykiska problem och funktionsnedsättningar. Samtidigt känner många hopp och tillit till våra globala ansträngningar att lösa krisen, och man kan även ägna sig åt önsketänkande. Men klimatförändringarna väcker inte känslor hos alla, en del ställer sig likgiltiga till hela saken.

Människor är inte likgiltiga för sina egna och andras känslomässiga reaktioner på klimatfrågan. Man frågar sig hur man själv och andra borde känna. Det finns alltså en normativ granskning här, något som i det här projektet kallas en normativisering av klimatkänslor.

Det här projektet bedriver ny tvärvetenskaplig teoretisk forskning för att undersöka de normativa standarder som verkar gälla för klimatkänslor, utifrån den psykologiska och filosofiska litteraturen. Empiriska analyser kommer att genomföras för att studera hur allmänheten engagerar sig i klimatfrågorna. Konkreta riktlinjer kommer att utvecklas för hur man kan resonera kring och lösa affektiva dilemman. Dessa riktlinjer förväntas gynna allmänheten och yrkesgrupper som är involverade i klimatkommunikation med högsta potential för att påverka människors klimatkänslor.

Tidsplan

2023–2026

Projektledare

Kirsti Jylhä - tjänstledig Fil.dr. i psykologi

Projektmedlemmar

Julia Mosquera Fil. dr. i filosofi

Finansiär

Formas