Hilary Greaves

Jag är professor i filosofi och chef för "The Global Priorities Institute" vid Oxfords universitet.

Min nuvarande forskning handlar om diverse frågor inom moralfilosofin. Mina intressen är bland annat: grundläggande frågor inom konsekventialism (de former av konsekventialism som är globala och med två nivåer), interpersonell aggregering, befolkningsetik (teoretisk och tillämpad), effektiv altruism och globala prioriteringar, samspelet mellan etik och ekonomi, och formell epistemologi. På Institutet för Framtidsstudier ingår jag i forskningsprojektet: Klimatetik och framtida generationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt