Genomfört: Tipping Point

Visualisering av de komplexa interaktionerna mellan våra beslut idag och livsvillkor i framtiden.

Med hjälp av konstnärlig gestaltning kan vi nå ut och på helt nya sätt kommunicera kring några av de centrala frågeställningarna kring miljö, etik och ansvar. Detta kommunikationsprojekt tar avstamp i det sexåriga forskningsprogrammet ”Klimatetik och framtida generationer” som drivs på Institutet för Framtidsstudier. Konstnärsduon Bigert & Bergström och filmaren Staffan Julén leder projektet med stöd från ett vetenskapligt råd bestående av forskare knutna till forskningsprogrammet. Under tre år kommer de att arbeta fram ett multikonstverk som visualiserar de komplexa interaktionerna mellan å ena sidan våra beslut idag, och å andra sidan liv, livsvillkor och klimatförändringar i framtiden.

Tipping Point är namnet på en performativ skulptur. Skulpturen ska bli en tolv meter lång, tio meter bred och sex meter hög fyrarmad golvbaserad mobil/vippbräda. Vipparmarna har i var ända en plattform. På plattformarna byggs tablåer/scener, likt svävande öars med utsnitt från olika geografiska platser av natur, kultur, forskning och framtidsvisioner, bemannade med aktörer i skiftande åldrar och ursprung. Aktörerna och tablåerna balanserar och samspelar med varandra, samtidigt som varje del utmanar helhetens hållbarhet; ett felsteg och katastrofen har vaknat.

Som motvikt till aktörernas balans svävar ett smältande isblock. Vårt mål är att skapa en visuell, fysisk, ljudkomponerad och poetisk upplevelse som på ett engagerat emotionellt sätt tar avstamp i frågan: Vilka livsvillkor vill vi att framtida generationer ska ha med hänsyn till att det avgörs av vilka val vi gör idag gällande klimatförändringarna. Genom projektet kommer forskningen kring klimatetik att få en spridning som kompletterar och når bredare än de traditionella kanaler som forskningskommunikation använder sig av.

Tidsplan

2019-2023

Projektledare

Staffan Julén Kommunikationschef, konstnärlig forskare

Finansiär

Formas