Ian Higham

Photo: Cato Lein

Jag arbetar som forskare vid Institutet för framtidsstudier i projektet Tranformativa partnerskap för hållbar utveckling för vilket jag också är projektkoordinator. Projektet tittar närmare på privat-offentliga partnerskap och hur sådana kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Mina forskningsintressen rör sig framför allt kring sambandet mellan mänskliga rättigheter och global ekonomisk styrning. Det mesta av det jag har gjort hittills har rört internationella regleringar av företag när det kommer till just mänskliga rättigheter. I min doktorsavhandling studerade jag de som tidigt antog nationella planer för implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Jag har tidigare även publicerat flera artiklar om politiken kring framtagandet av dessa vägledande principer och företags implementering av dem i sina verksamheter. Jag är också intresserad av hållbar utveckling, offentlig vs. privat styrning, internationell normspridning och global politisk ekonomi  i vid bemärkelse. Jag kommenterar även regelbundet amerikansk inrikes- och utrikespolitik i svensk media.

Innan min akademiska karriär arbetade jag som forskningsanalytiker i Boston, Massachusetts, med miljö- och samhällsfrågor. Jag har doktorerat i statsvetenskap vid Stockholms universitet, har en master i global politik vid London School of Economics och en kandidatexamen i internationella affärer vid George Washington University.

Projekt