Axel Gosseries

Jag är forskare i filosofi och juridik och gästforskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag är Maitre de recherches vid Fonds de la Recherche Scientifique (Bryssel) och professeur extraordinaire vid UCLouvain (Belgien) där jag besitter the Hoover Chair in Economic and Social Ethics. Jag arbetar även med projekt vid Czech Academy of Science och University of Wollo (Etiopien).

Min forskning handlar främst om specifika frågor inom analytisk politisk filosofi, bland annat om rättvisa mellan generationer och klimaträttvisa, att utforma långsiktiga institutioner, samt den institutionella uppdelningen av distributivt arbete. 

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt