Populära lösningar på klimatkrisen? En global kartläggning av stöd för klimatpolicy och dess orsaker

Kraftfulla politiska åtgärder krävs för att begränsa den globala uppvärmningen, men sådana åtgärder saknar ofta stöd i opinionen. Det här projektet söker en väg framåt genom en förståelse av hur åtgärder och väljares värderingar kan paras ihop.

Världen befinner sig i en klimatkris. För att begränsa den globala uppvärmningen och dess naturliga och mänskliga konsekvenser krävs kraftfulla politiska åtgärder. Ett betydande hinder är dock att politiska lösningar ofta saknar stöd i opinionen; åtgärdsförslag röstas ner i folkomröstningar och partier som förespråkar en mer aggressiv klimatpolitik straffas av väljarna.

Ett antal studier har visat att koldioxidskatter är särskilt illa omtyckta, men det finns för närvarande väldigt lite forskning kring allmänhetens syn på många andra potentiellt viktiga åtgärder. Detta forskningsprojekt syftar till att förbättra kunskapsläget genom en omfattande enkätundersökning av attityder gentemot 30 klimatpolitiska åtgärder i 138 länder. Projektet kommer även undersöka hur olika individuella och samhälleliga faktorer som ekonomiskt välstånd, geografisk utsatthet och människors värderingar och uppfattningar om åtgärders konsekvenser påverkar den klimatpolitiska opinionen i olika länder och regioner.

Studiens globala spännvidd är avgörande, dels för att bättre förstå faktorer som formar allmänhetens syn på olika klimatåtgärder, dels för att kunna anpassa internationella samarbeten och avtal efter olika populationers behov och prioriteringar. Förutom publikationer i vetenskapliga tidskrifter så kommer projektets insikter att sammanställas i en rapport med evidensbaserade rekommendationer för beslutsfattare och andra intressenter.

 

Tidsplan

2024–2028

Projektledare

Pontus Strimling Docent i nationalekonomi

Projektmedlemmar

Kimmo Eriksson Professor i matematik/tillämpad matematik
Malcolm Fairbrother Professor i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas