Demokratins problem och möjligheter

Trots demokratins stora framgång under det senaste århundradet kan vi idag se en tillbakagång och en uppfattning om att demokratin inte effektivt kan tackla vår tids viktigaste problem sprider sig. På det här området undersöks de faktiska hoten mot demokratin och hur den kan utvecklas och förbättras för framtiden.

Den politiska utvecklingen de senaste åren och den globala klimatkrisen har gjort nydanande reflektion kring demokratins organisering och värde allt mer brådskande. Trots demokratins stora framgång under det senaste århundradet finns en växande oro för att systemet befinner sig i en begynnande kris, och allt fler tecken talar för att demokratin som styrelseskick faktiskt står inför en tillbakagång.

De representativa demokratierna verkar i många fall oförmögna att hantera några av dagens mest brännande problem, som klimatkrisen och växande ekonomisk och social ojämlikhet. Det har också visat sig svårt att säkra en politisk styrning av offentlig verksamhet som är både effektiv och tillvaratar centrala demokratiska och etiska värden. Sammantaget, menar många, är demokratins position som ”det bästa styrelseskicket” hotad. Forskningsresultaten på detta område är emellertid svårtolkade och analyserna behöver fördjupas. IFFS tema ”Demokratins problem och möjligheter” driver därför nedanstående forsk­ning om faktiska och möjliga hot mot demokratin, hur man ska förstå samtida och framtida problem med demokra­tin, och om hur demokratin kan utvecklas och förbättras, både med avseende på inflödes- och utflödessidan.

Här ryms områdena:

  • demokratins avgränsningsproblem
  • politiska och ekonomiska eliter
  • samhällsstyrningens kunskapsunderlag och konsekvenser
  • evidensbaserat beslutsfattande
  • experternas roll
  • polarisering

Forskningsledare: Ludvig Beckman och Folke Tersman

Forskningsprojekt

Forskare

Andreas Duit
Andreas Duit
Professor i statsvetenskap
Anna Tyllström
Anna Tyllström
Fil. dr., företagsekonomi
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
Bob Goodin
Bob Goodin
Distinguished Professor of Philosophy
Carolina Frände
Carolina Frände
Konstnärlig forskare
Emil Andersson
Emil Andersson
Fil. dr. i filosofi
Erica Falkenström
Erica Falkenström
Fil. dr. i pedagogik
Faradj Koliev
Faradj Koliev
Fil. dr. i statsvetenskap
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Gabriel Söderberg
Gabriel Söderberg
Docent i ekonomisk historia
Graham Oddie
Graham Oddie
Professor i filosofi
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och professor i praktisk filosofi
Ian Higham
Ian Higham
Fil.dr. i statsvetenskap
Janine Wedel
Janine Wedel
Professor i antropologi
Kari Andén-Papadopoulos
Kari Andén-Papadopoulos
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Kristian Lasslett
Kristian Lasslett
Professor i kriminologi
Ludvig Beckman
Ludvig Beckman
Professor i statsvetenskap
Magnus Linton
Magnus Linton
Författare och journalist
Malcolm Fairbrother
Malcolm Fairbrother
Professor i sociologi
Niels Selling
Niels Selling
Fil. dr. i statsvetenskap
Olle Risberg
Olle Risberg
Fil. dr. i filosofi
Patrik Lindenfors
Patrik Lindenfors
Docent i zoologisk ekologi
Rebecca Selberg
Rebecca Selberg
Docent i sociologi och genusvetenskap
Sofiya Voytiv
Sofiya Voytiv
Fil. dr. i sociologi
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, konstnärlig forskare
Stefan Svallfors
Stefan Svallfors
Professor i sociologi
Theodora Moldovan
Theodora Moldovan
Kandidat i statistik och datavetenskap
Ulf Mörkenstam
Ulf Mörkenstam
Professor i statsvetenskap
Vuko Andric
Vuko Andric
Fil. dr. i filosofi
Hämta fler publikationer