Att minska allmänhetens sårbarhet för felaktig information om forskning

Ett projekt med syfte att utveckla evidensbaserade tvärvetenskapliga strategier för att minska allmänhetens mottaglighet för vetenskaplig mis- och desinformation. 

Avsiktlig eller oavsiktlig spridning av felaktig information om forskning på områden som telekommunikation, vacciner och klimatförändringar har länge varit ett problem. Komplexa informationssystem blir gärna grogrund för felaktig information när publiken försöker hitta förklaringar till saknad, förvirrande och motsägelsefull information. Såväl den avsiktliga desinformationen och den oavsiktliga misinformationen kan förstärka en misstro mot regeringar, polarisera samhällen, störa aktiemarknader och påverka det övergripande förtroendet för vetenskap och institutioner.

Det här projektet syftar till att förbättra integrationen av data science med samhällsvetenskap för att utveckla evidensbaserade strategier som kan ta itu med befolkningars sårbarhet för mis- och desinformation i NATOs medlems- och partnerländer.

Tidsplan

2023-2024

Projektledare

Projektmedlemmar

Tina Askanius Docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Amir Rostami Professor i kriminologi

Finansiär

NATO, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) & Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)