Genomfört: Psykologiska strukturers effekter på värderingar och röstbeteende

En studie av hur Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas och Moderaternas väljare skiljer sig från varandra.

Forskning indikerar att människors röstbeteende påverkas av underliggande psykologiska strukturer. Det här projektet ämnar studera hur dessa strukturer ser ut och den effekt de kan ha på människors värderingar. Som utgångspunkt används data om väljare som utifrån sina partival kommer att jämföras med avseende på psykologiska och sociologiska skillnader.

Tidsplan

2017–2018

Projektledare

Jens Rydgren Professor i sociologi
Pontus Strimling Docent i nationalekonomi

Projektmedlemmar

Kirsti Jylhä - tjänstledig Fil.dr. i psykologi

Finansiär

Institutet för framtidsstudier