Genomfört: Skriven mening

Projektets syfte är att stimulera och diskutera kunskapsbaserad textproduktion med målsättningen att bidra till en långsiktig förbättring av svenska forskares skriftliga berättarkompetens riktad mot en bredare allmänhet och andra forskningsfält än det egna.

Projektet är avslutat men har fått fortsättning i projektet Text & stil. 

[Läs också: Språkhjälp gav forskare mer pengar]

I den formmässigt allt mer standardiserade och ibland närmast industriellt mallade ordningen för akademisk textproduktion har det lustfyllda och utåtriktade berättandet hamnat på undantag. Mycket text kommer idag till av helt andra skäl än att forskare faktiskt vill skriva eller har något nytt att säga, och i takt med att de akademiska subkulturerna blir allt fler men allt mindre uppstår ett säreget forskarspråk som blir naturligt för den egna gruppen men ofta upplevs som främmande för andra. Parallellt växer en oförmåga att se sina texter med andra ögon än den egna subkulturens. Liksom en omvittnad frustration bland många forskare över att ingå i eller vara strukturellt tvingad till en upplevt meningslös massproduktion av text utan läsare.

Projektets syfte är att med nya och konkreta medel motverka denna tendens. Genom en serie seminarier och workshops diskuteras kunskapsbaserat skrivande som söker sig utanför de dominerande akademiska formatmallarna: essä, sakprosa, debatt, bok. Men textverkstäderna – med fokus på lust, stil, mening och teknik – är givande även för de forskare som vill hålla sig till akademins mallar.

Projektet drivs av Institutet för framtidsstudier och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond till och med september 2020, med författaren Magnus Linton som projektledare. Workshops, seminarier och andra arrangemang med fokus på kreativt kunskapsskrivande kan beställas gratis av alla svenska lärosäten under 2020. Det kan handla om allt från små doktorandgrupper till större föreläsningar för hela institutioner där forskare vill diskutera text, stil, lust, skrivande, essäistik och bredare sakprosa – ni väljer nivåerna och sammanhangen själva.

Ett antal text och skriv-workshops har tagits fram som nu formar ett slags ambulerande berättarlaboratorium som kan beställas av de institutioner som identifierar ett behov av en förnyad diskussion om text och mening. Magnus Linton, författare till en lång rad uppmärksammade fackböcker, leder personligen alla seminarietillfällen med utgångspunkt i hans senaste bok Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap (Natur & Kultur 2019) och med målsättningen att bidra till mer levande och framför allt mer lästa publiceringar både i och utanför akademin.

 

Tidsplan

2019-2020

Projektledare

Magnus Linton Författare och journalist

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond