Photo by Pierre Van Crombrugghe on Unsplash

Framsteg i etiken

Det här är ett nätverk för forskare från olika discipliner, som vill fungera som ett forum för diskussioner om etikens framsteg.

Frågor om hur vetenskapliga framsteg bäst ska förstås har länge diskuterats inom vetenskapsfilosofin, och en parallell diskussion om filosofiska framsteg har nyligen också tagit fart. Däremot har frågor om framsteg inom etiken fått mindre uppmärksamhet.

Vad skulle framsteg inom etiskt teoretiserande egentligen innebära, och i vilken utsträckning har sådana framsteg faktiskt gjorts? Kräver framsteg i etiken till exempel att experter lyckas lösa teoretiska oenigheter? Hur kan metaetiska antaganden, rörande till exempel existensen av moraliska sanningar och deras natur, påverka rimligheten i olika hållningar om etikens framsteg? Och hur kan framsteg i etiken bäst gynnas i framtiden? 

Framsteg i etiken är ett internationellt forskningsnätverk vars syfte är att utgöra ett forum för systematiska diskussioner om dessa frågor. Nätverket inkluderar experter från flera relevanta fält, inklusive etik, kunskapsteori och vetenskapsteori, och stimulerar samarbete mellan dem bland annat genom att organisera workshops och konferenser.

Nätverket grundades genom ett anslag från Riksbankens jubileumsfond. Under 2024–2027 kommer dess aktiviteter att organiseras inom forskningsprojektet Dold konvergens i etiken, som är baserat vid Institutet för framtidsstudier.

Medlemmar

Finnur Dellsén (University of Iceland)
Klemens Kappel (Copenhagen University)
Antti Kauppinen (University of Helsinki)
Graham Oddie (University of Colorado Boulder)
Tanja Rechnitzer (Leibniz University Hannover)
Olle Risberg (Uppsala University & Institute for Futures Studies)
Joe Roussos (Institute for Futures Studies)
Ylwa Sjölin Wirling (Gothenburg University)
Sarah Stroud (University of North Carolina at Chapel Hill)
Folke Tersman (Uppsala University & Institute for Futures Studies)

Kommande evenemang

Inget planerat

Tidigare evenemang

  • Workshop, University of Copenhagen, 8–9 februari 2024
  • Workshop, Moral Methodology and Moral Expertise, University of Iceland, 21–22 augusti 2023
  • Workshop, Progress in Ethics, Institutet för framtidsstudier, 19–20 juni 2023
  • Workshop, Convergence and Disagreement in Ethical Theory, University of Copenhagen, 25–26 augusti 2022

Tidsplan

2022–

Projektledare

Folke Tersman Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Olle Risberg Fil. dr. i filosofi