Kremls inflytande och destabilisering av svensk demokrati

En analys av geostrategiska marknadsoffensiver, ryska påverkansoperationer, svenska partners och hotet från oligarkisk kapitalism.

Detta projekt undersöker avgörande men svåridentifierade icke-militära hot mot svensk demokrati och säkerhet från Ryssland. Via strategisk handel och finansiella operationer har Kreml avancerat geopolitiska och ekonomiska intressen i Sverige och Europa, ett långsiktigt arbete som varit beroende av samarbeten med politisk och ekonomisk elit i väst – som bearbetat marknader, tvättat pengar och påverkat Rysslandsbilder.

Ny forskning i Europa och USA har visat hur ömsesidiga beroenden mellan aktörer i Kreml och aktörer i väst destabiliserar institutioner genom att omstöpa marknader och regelsystem, men stor kunskapsbrist råder om hur den här sortens dynamik fungerat i just Sverige. Denna undersökning kommer att skapa användbar förstahandskunskap om de praktiker, mekanismer och nätverk som Kreml använder för att – med hjälp av aktörer i Sverige, Europa och USA – påverka institutioner inom svensk politik, ekonomi och civilsamhälle.

Projektet sammanför unik akademisk undersökande expertis från finans- och energisektorn med ny forskning om politiska och ekonomiska eliter, sociala nätverk, korruption och rysk ekonomisk historia. Resultaten kommer att konkretisera och skärpa analyser av militärstrategisk marknadspåverkan och organiserad korruption, samt klargöra mekanismer i olika typer av oligarkisk kapitalism, och den nya kunskapen om Kremls penetrationsprogram kommer skapa en solid bas för åtgärder som kan avväpna hot, skydda svenska institutioner och stärka nationell beredskap.

 

Tidsplan

2024–2028

Projektledare

Janine Wedel Professor i antropologi

Projektmedlemmar

Kristian Lasslett Professor i kriminologi
Gabriel Söderberg Docent i ekonomisk historia

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet