Text och stil

Text och stil

Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier, som erbjuder forskare gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton i syfte att inspirera till mer kreativt akademiskt skrivande.

Projektets syfte och målsättning är att i konkreta former inspirera och erbjuda guidning till mer levande svensk text skriven av forskare vid landets universitet. Med gratis kurser, seminarier och workshop fokuserade på skrivandets tekniker och tänkande erbjuds forskare med intresse för text och form en professionellt guidad fortbildning med siktet inställt på framtida bokskrivande och essäistik.

Satsningen finansieras av Stiftelsen Natur & Kultur, och innebär att svenska universitetsinstitutioner under 2021 erbjuds gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton. Projektet riktar sig till både juniora och seniora forskare vid alla svenska lärosäten. Under vår och höst 2021 ges 15 interaktiva workshops om skrivande, 30 inspirerande föreläsningar berättandets tekniker och utmaningar och i november arrangeras en tvådagars skrivarskola i Stockholm. Trycket kan bli stort och tiden är den enda begränsningen så hör av dig i god tid enligt först till kvarn. Även resor är, inom vissa ramar, täckta av Natur & Kulturs anslag.

Mer information och intresseanmälan hittar du här

Tidsplan

2021–2024

Projektledare

Magnus Linton Författare och journalist

Finansiär

Stiftelsen Natur & Kultur