Demokratins gränser & framtid
Vem ska få rösta om vad? Var går gränserna för demokratin? Varför har vi inte demokrati i företag? Är demokratin alltid det bästa styrelseskicket?

De senaste trettio åren har flera länder bytt politiskt system till någon form av demokrati. Detta kan ge intryck av en seger för demokratin, men samtidigt har multinationella företag och överstatliga organisationer som t.ex. EU, ökat sin makt på de demokratiskt valda regeringarnas bekostnad. Trenden är också att väljarnas missnöje med politiska partier ökar och att valdeltagandet minskar. En anledning till detta tycks vara att de politiskt valda många gånger inte tar hänsyn till dem som påverkas av de beslut som fattas.

En av de frågor vi ägnar oss åt är den om var gränserna för ett demokratiskt styre ska dras; vid nationalstaten, vid regioner av olika slag eller kanske vid icke-geografiska enheter som internationella institutioner och företag? Idéerna om demokratins principer kan behöva omprövas, vilket öppnar för nya spännande sätt att förstå demokrati som har konsekvenser för hur vi ska kunna utveckla den inför framtiden.

Vår forskning tittar också närmare på frågor om omfattningen och gränserna för demokratiskt styre som t.ex. vilka beslut som bör fattas demokratiskt, om vi bör inrätta en ombudsman för framtida generationer, om demokrati bör tillämpas globalt och vem som ska ha rätt att rösta i vilka frågor. Utöver detta undersöker vi närmare innebörden av att fler av dem som har starkt inflytande över den politiska dagordningen är personer som inte är förtroendevalda utan i stället anställda för att bedriva politik.

Forskare

Anna Tyllström (tjänstledig)
Anna Tyllström (tjänstledig)
Fil. dr., företagsekonomi
Ashwini Vasanthakumar
Ashwini Vasanthakumar
Fil. dr. i politisk teori och JD
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
Bob Goodin
Bob Goodin
Distinguished Professor of Philosophy
Corrie Hammar
Corrie Hammar
MSc in Business and Economics
Erica Falkenström
Erica Falkenström
Fil. dr. i pedagogik
Faradj Koliev
Faradj Koliev
Fil. dr. i statsvetenskap
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Ludvig Beckman
Ludvig Beckman
Professor i statsvetenskap
Niels Selling
Niels Selling
Fil. dr. i statsvetenskap
Patrik Lindenfors
Patrik Lindenfors
Docent i zoologisk ekologi
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent
Stefan Svallfors
Stefan Svallfors
Professor i sociologi
Vuko Andric
Vuko Andric
Fil. dr. i filosofi

Forskningsprojekt

Hämta fler publikationer