Sverigedemokraternas väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?

Jylhä, Kirsti , Rydgren, Jens , Strimling, Pontus | 2018

Forskningsrapport 2018:2, 100 s.

Sverigedemokraterna har på kort tid blivit ett av Sveriges största riksdagspartier. Det är också ett av flera liknande partier som på senare tid har fått ett växande väljarstöd i Europa, och därför kunnat flytta fram sina positioner i respektive lands partisystem.

Den här rapporten söker svar på en mängd olika frågor om Sverigedemokraternas väljare för att få en inblick i det växande stödet. Vilka värderingar och politiska åsikter har de? Hur ser deras socioekonomiska status ut, och hur upplever de sin relation till samhället? Är deras syn på invandring driven av oro över
samhällsförändringar eller ett tecken på en djupare liggande antipati mot invandrare? Hur ser de på samhälleliga institutioner som riksdag och media?

Med ett stort tvärvetenskapligt datamaterial erbjuder den här rapporten en både bred och detaljerad bild av dem som röstar på partiet. Hur – och i vilken utsträckning – skiljer de sig från andra partiers väljare? Varför har de lämnat de partier de tidigare röstade på, och är det troligt att de kommer att återvända? Och slutligen, i vilken mån finns det skillnader inom Sverigedemokraternas väljargrupp?

Resultaten är relevanta för politiker, forskare och allmänhet som är intresserade av väljarbeteende och utvecklingen inom svensk politik.

Ladda ner rapporten (pdf)

Se Kirsti berätta kort om huvudresultaten i rapporten

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 55 kr inklusive porto. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Forskningsrapport 2018:2, 100 s.

Sverigedemokraterna har på kort tid blivit ett av Sveriges största riksdagspartier. Det är också ett av flera liknande partier som på senare tid har fått ett växande väljarstöd i Europa, och därför kunnat flytta fram sina positioner i respektive lands partisystem.

Den här rapporten söker svar på en mängd olika frågor om Sverigedemokraternas väljare för att få en inblick i det växande stödet. Vilka värderingar och politiska åsikter har de? Hur ser deras socioekonomiska status ut, och hur upplever de sin relation till samhället? Är deras syn på invandring driven av oro över
samhällsförändringar eller ett tecken på en djupare liggande antipati mot invandrare? Hur ser de på samhälleliga institutioner som riksdag och media?

Med ett stort tvärvetenskapligt datamaterial erbjuder den här rapporten en både bred och detaljerad bild av dem som röstar på partiet. Hur – och i vilken utsträckning – skiljer de sig från andra partiers väljare? Varför har de lämnat de partier de tidigare röstade på, och är det troligt att de kommer att återvända? Och slutligen, i vilken mån finns det skillnader inom Sverigedemokraternas väljargrupp?

Resultaten är relevanta för politiker, forskare och allmänhet som är intresserade av väljarbeteende och utvecklingen inom svensk politik.

Ladda ner rapporten (pdf)

Se Kirsti berätta kort om huvudresultaten i rapporten

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 55 kr inklusive porto. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material