Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi. En pilotstudie

Jebari, Karim , Vartanova, Irina ; Håkansson Bolve, Matilda; Magnusson, Måns och Manzizila, Gina | 2017

Forskningsrapport 2017:1, 58 s.

Idag saknar vi i Sverige kunskap om hur diskriminering påverkar afrosvenskars livssituation och om vilka diskriminerande hinder som begränsar tillgången till lika rättigheter och möjligheter. En anledning till det är att vi saknar bra instrument för att fråga befolkningen om dess självdefinierade etnicitet, hudfärg och religion. Det ur metodperspektiv föredragna sättet, att via registeruppgifter kunna följa olika etniska gruppers utveckling, är i dagsläget inte möjligt. Detta är förvånande i ett land som i andra sammanhang länge ansett sig världsledande på offentlig statistik.

Behovet av att utveckla ett bra mätinstrument för att kunna följa utvecklingen är därför stort och i den här rapporten redovisas ett arbete med att dels synliggöra upplevelser av diskriminering, dels utarbeta praktiska statistiska metoder för att inhämta jämlikhetsdata med avseende på etnicitet, hudfärg och religion.

Rapporten är skriven på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen.

Ladda ner rapporten (pdf)

Pris: 55 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 55 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Forskningsrapport 2017:1, 58 s.

Idag saknar vi i Sverige kunskap om hur diskriminering påverkar afrosvenskars livssituation och om vilka diskriminerande hinder som begränsar tillgången till lika rättigheter och möjligheter. En anledning till det är att vi saknar bra instrument för att fråga befolkningen om dess självdefinierade etnicitet, hudfärg och religion. Det ur metodperspektiv föredragna sättet, att via registeruppgifter kunna följa olika etniska gruppers utveckling, är i dagsläget inte möjligt. Detta är förvånande i ett land som i andra sammanhang länge ansett sig världsledande på offentlig statistik.

Behovet av att utveckla ett bra mätinstrument för att kunna följa utvecklingen är därför stort och i den här rapporten redovisas ett arbete med att dels synliggöra upplevelser av diskriminering, dels utarbeta praktiska statistiska metoder för att inhämta jämlikhetsdata med avseende på etnicitet, hudfärg och religion.

Rapporten är skriven på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen.

Ladda ner rapporten (pdf)

Relaterat material