The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU

Alexia Prskawetz and Thomas Lindh (Eds.) 2007

Vienna Institute of Demography and Institute for Futures Studies, 2007:  Research Report No. 32

Den framtida ekonomiska tillväxten inom EU kommer att bestämma möjligheterna för att genomföra de åldringsrelaterade utgifterna i alla medlemsstater. I den här rapporten presenteras djupgående analyser av demografiska förändringar och ekonomisk tillväxt.

Forskningsrapporten är ett resultat av ett uppdrag för EU-kommissionen genomfört i samarbete mellan forskare från Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, University of Innsbruck och Institutet för Framtidsstudier.

Innehållsförteckning

 

  • Executive Summary

 

  • Introduction

 

  • Demographic Structure and Economic Growth: Theory and Evidence

 

  • Economic Growth Regressions

 

  • Prospective Analysis of the Future Implications of Demographic Change on Economic Growth at EU level

 

  • Summary and Discussion

 

  • References

 


Appendix A: Transitional Growth Approximation
Appendix B: Interpretation of Age Share Parameter Estimates
Appendix C: Data - Details and Explanations

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Vienna Institute of Demography and Institute for Futures Studies, 2007:  Research Report No. 32

Den framtida ekonomiska tillväxten inom EU kommer att bestämma möjligheterna för att genomföra de åldringsrelaterade utgifterna i alla medlemsstater. I den här rapporten presenteras djupgående analyser av demografiska förändringar och ekonomisk tillväxt.

Forskningsrapporten är ett resultat av ett uppdrag för EU-kommissionen genomfört i samarbete mellan forskare från Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, University of Innsbruck och Institutet för Framtidsstudier.

Innehållsförteckning

 

  • Executive Summary

 

  • Introduction

 

  • Demographic Structure and Economic Growth: Theory and Evidence

 

  • Economic Growth Regressions

 

  • Prospective Analysis of the Future Implications of Demographic Change on Economic Growth at EU level

 

  • Summary and Discussion

 

  • References

 


Appendix A: Transitional Growth Approximation
Appendix B: Interpretation of Age Share Parameter Estimates
Appendix C: Data - Details and Explanations

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Relaterat material