Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt

| 2016

Forskningsrapport 2016:1, 154 s.

Varje år söker sig framför allt unga människor till olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Den här rapporten tar upp tre; vikt makt-miljöer, antifascistiska grupper och islamistiska miljöer. Skälen till varför man går med är många och varierande, för vissa är miljöns gemenskap och sammanhållning avgörande, för andra är ideologin betydelsefull.

De flesta lämnar förr eller senare dessa miljöer. I en grundlig genomgång av den forskning som finns på området söker denna rapport beskriva vilka faktorer, händelser och processer som leder fram till just utträdet. När individens egen vilja att lämna kan krokas fast i yttre faktorer, som sociala relationer eller ekonomiska resurser, blir utträdet möjligt. Utträdet bör därmed förstås som en både subjektiv och social process.

Rapporten avslutas med ett antal riktlinjer för hur samhället kan hjälpa individer i en utträdesprocess.

Rapporten är skriven på uppdrag av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Ladda ner rapporten här

Den tryckta versionen av rapporten är tyvärr slut.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2016:1, 154 s.

Varje år söker sig framför allt unga människor till olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Den här rapporten tar upp tre; vikt makt-miljöer, antifascistiska grupper och islamistiska miljöer. Skälen till varför man går med är många och varierande, för vissa är miljöns gemenskap och sammanhållning avgörande, för andra är ideologin betydelsefull.

De flesta lämnar förr eller senare dessa miljöer. I en grundlig genomgång av den forskning som finns på området söker denna rapport beskriva vilka faktorer, händelser och processer som leder fram till just utträdet. När individens egen vilja att lämna kan krokas fast i yttre faktorer, som sociala relationer eller ekonomiska resurser, blir utträdet möjligt. Utträdet bör därmed förstås som en både subjektiv och social process.

Rapporten avslutas med ett antal riktlinjer för hur samhället kan hjälpa individer i en utträdesprocess.

Rapporten är skriven på uppdrag av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Ladda ner rapporten här

Den tryckta versionen av rapporten är tyvärr slut.

Relaterat material