Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier

Red. Susanne Alm och Joakim Palme 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 17/2008, 229s.

Att forska om framtiden är både spännande och svårt då den ju ännu inte finns. Det finns också många idéer och metoder om hur man ska gå tillväga. Några exempel på vanliga metoder för framtidsstudier är expertpaneler, brainstorming och trendframskrivningar. Verksamheten vid Institutet för Framtidsstudier har av tradition en tydlig anknytning till klassiskt vetenskapliga förhållningssätt.

I denna bok bidrar forskarna vid Institutet med sina perspektiv på framtiden utifrån sina olika akademiska ämnestillhörigheter. Sammanlagt medverkar ett tjugotal författare. Syftet är att ge vår syn på vad som utgör en fast grund för kunskap om hot och möjligheter i samhällsutvecklingen och på så sätt förhoppningsvis stimulera till diskussion och utveckling.

Innehållsförteckning

 

  • Arbete och framtid: en idéhistorisk analys av svenska framtidsstudier om arbete från 1970- till 1990-tal
   Susanne Alm

 

  • "Barnen är framtiden": Barn i framtidsdiskussion och framtidsstudier
   Ingrid Söderlind och Kristina Engwall

 

  • Den samtida omvärldsanalysens framväxt i staten
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Sociologin om framtiden: Evolutionism, ingenjörskonst och megatrender
   Susanne Alm och Olof Bäckman

 

  • Demografi och framtidsstudier
   Bo Malmberg

 

  • Lära av det förflutna?
   Lars M Andersson och Mattias Tydén

 

  • Framtidsgeografi: En vetenskaplig genre och en kommunikativ ansats
   Jan Amcoff och Erik Westholm

 

  • Kan man förutsäga brottsligheten?
   Anders Nilsson

 

  • Sociologin, institutioner och framtiden
   Dietmar Rauch

 

  • Statsvetenskap, institutioner och framtiden
   Dietmar Rauch

 

  • Historia och institutionell förändring:
   Sjukförsäkringens avgiftsfinansiering i ett framtidsperspektiv
   Peter Johansson

 

  • Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?
   Elisa Baroni, Daniel Hallberg och Jovan Zamac

 

  • Framtida politisk jämlikhet i IT-samhället?
   Per Strömblad

 

  • Är framtidens demokrati åldrandesäkrad?
   Thomas Lindh och Urban Lundberg

 

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Pris: 200 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 200 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 17/2008, 229s.

Att forska om framtiden är både spännande och svårt då den ju ännu inte finns. Det finns också många idéer och metoder om hur man ska gå tillväga. Några exempel på vanliga metoder för framtidsstudier är expertpaneler, brainstorming och trendframskrivningar. Verksamheten vid Institutet för Framtidsstudier har av tradition en tydlig anknytning till klassiskt vetenskapliga förhållningssätt.

I denna bok bidrar forskarna vid Institutet med sina perspektiv på framtiden utifrån sina olika akademiska ämnestillhörigheter. Sammanlagt medverkar ett tjugotal författare. Syftet är att ge vår syn på vad som utgör en fast grund för kunskap om hot och möjligheter i samhällsutvecklingen och på så sätt förhoppningsvis stimulera till diskussion och utveckling.

Innehållsförteckning

 

  • Arbete och framtid: en idéhistorisk analys av svenska framtidsstudier om arbete från 1970- till 1990-tal
   Susanne Alm

 

  • "Barnen är framtiden": Barn i framtidsdiskussion och framtidsstudier
   Ingrid Söderlind och Kristina Engwall

 

  • Den samtida omvärldsanalysens framväxt i staten
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Sociologin om framtiden: Evolutionism, ingenjörskonst och megatrender
   Susanne Alm och Olof Bäckman

 

  • Demografi och framtidsstudier
   Bo Malmberg

 

  • Lära av det förflutna?
   Lars M Andersson och Mattias Tydén

 

  • Framtidsgeografi: En vetenskaplig genre och en kommunikativ ansats
   Jan Amcoff och Erik Westholm

 

  • Kan man förutsäga brottsligheten?
   Anders Nilsson

 

  • Sociologin, institutioner och framtiden
   Dietmar Rauch

 

  • Statsvetenskap, institutioner och framtiden
   Dietmar Rauch

 

  • Historia och institutionell förändring:
   Sjukförsäkringens avgiftsfinansiering i ett framtidsperspektiv
   Peter Johansson

 

  • Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?
   Elisa Baroni, Daniel Hallberg och Jovan Zamac

 

  • Framtida politisk jämlikhet i IT-samhället?
   Per Strömblad

 

  • Är framtidens demokrati åldrandesäkrad?
   Thomas Lindh och Urban Lundberg

 

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se