Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier

Red. Susanne Alm och Joakim Palme 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 17/2008, 229s.

Att forska om framtiden är både spännande och svårt då den ju ännu inte finns. Det finns också många idéer och metoder om hur man ska gå tillväga. Några exempel på vanliga metoder för framtidsstudier är expertpaneler, brainstorming och trendframskrivningar. Verksamheten vid Institutet för Framtidsstudier har av tradition en tydlig anknytning till klassiskt vetenskapliga förhållningssätt.

I denna bok bidrar forskarna vid Institutet med sina perspektiv på framtiden utifrån sina olika akademiska ämnestillhörigheter. Sammanlagt medverkar ett tjugotal författare. Syftet är att ge vår syn på vad som utgör en fast grund för kunskap om hot och möjligheter i samhällsutvecklingen och på så sätt förhoppningsvis stimulera till diskussion och utveckling.

Innehållsförteckning

 • Arbete och framtid: en idéhistorisk analys av svenska framtidsstudier om arbete från 1970- till 1990-tal
  Susanne Alm
 • "Barnen är framtiden": Barn i framtidsdiskussion och framtidsstudier
  Ingrid Söderlind och Kristina Engwall
 • Den samtida omvärldsanalysens framväxt i staten
  Torbjörn Lundqvist
 • Sociologin om framtiden: Evolutionism, ingenjörskonst och megatrender
  Susanne Alm och Olof Bäckman
 • Demografi och framtidsstudier
  Bo Malmberg
 • Lära av det förflutna?
  Lars M Andersson och Mattias Tydén
 • Framtidsgeografi: En vetenskaplig genre och en kommunikativ ansats
  Jan Amcoff och Erik Westholm
 • Kan man förutsäga brottsligheten?
  Anders Nilsson
 • Sociologin, institutioner och framtiden
  Dietmar Rauch
 • Statsvetenskap, institutioner och framtiden
  Dietmar Rauch
 • Historia och institutionell förändring:
  Sjukförsäkringens avgiftsfinansiering i ett framtidsperspektiv
  Peter Johansson
 • Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?
  Elisa Baroni, Daniel Hallberg och Jovan Zamac
 • Framtida politisk jämlikhet i IT-samhället?
  Per Strömblad
 • Är framtidens demokrati åldrandesäkrad?
  Thomas Lindh och Urban Lundberg

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 200 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 17/2008, 229s.

Att forska om framtiden är både spännande och svårt då den ju ännu inte finns. Det finns också många idéer och metoder om hur man ska gå tillväga. Några exempel på vanliga metoder för framtidsstudier är expertpaneler, brainstorming och trendframskrivningar. Verksamheten vid Institutet för Framtidsstudier har av tradition en tydlig anknytning till klassiskt vetenskapliga förhållningssätt.

I denna bok bidrar forskarna vid Institutet med sina perspektiv på framtiden utifrån sina olika akademiska ämnestillhörigheter. Sammanlagt medverkar ett tjugotal författare. Syftet är att ge vår syn på vad som utgör en fast grund för kunskap om hot och möjligheter i samhällsutvecklingen och på så sätt förhoppningsvis stimulera till diskussion och utveckling.

Innehållsförteckning

 • Arbete och framtid: en idéhistorisk analys av svenska framtidsstudier om arbete från 1970- till 1990-tal
  Susanne Alm
 • "Barnen är framtiden": Barn i framtidsdiskussion och framtidsstudier
  Ingrid Söderlind och Kristina Engwall
 • Den samtida omvärldsanalysens framväxt i staten
  Torbjörn Lundqvist
 • Sociologin om framtiden: Evolutionism, ingenjörskonst och megatrender
  Susanne Alm och Olof Bäckman
 • Demografi och framtidsstudier
  Bo Malmberg
 • Lära av det förflutna?
  Lars M Andersson och Mattias Tydén
 • Framtidsgeografi: En vetenskaplig genre och en kommunikativ ansats
  Jan Amcoff och Erik Westholm
 • Kan man förutsäga brottsligheten?
  Anders Nilsson
 • Sociologin, institutioner och framtiden
  Dietmar Rauch
 • Statsvetenskap, institutioner och framtiden
  Dietmar Rauch
 • Historia och institutionell förändring:
  Sjukförsäkringens avgiftsfinansiering i ett framtidsperspektiv
  Peter Johansson
 • Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?
  Elisa Baroni, Daniel Hallberg och Jovan Zamac
 • Framtida politisk jämlikhet i IT-samhället?
  Per Strömblad
 • Är framtidens demokrati åldrandesäkrad?
  Thomas Lindh och Urban Lundberg

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 200 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.