What Future for Social Investment?

Editors: Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme 2009

Institute for Futures Studies Research Report 2009/2, 101s.

I rapporten bedöms olika policylösningar, men också vilken betydelse en social investeringsstrategi kan spela för framtidens Europa. Vilka åtgärder har genomförts i olika länder, med vilka resultat? Vilka har varit de viktigaste drivkrafterna för förändring eller hinder att föra en social investeringsstrategi?

Rapporten ställer även frågan om huruvida de mål som fastställs under 2000 är fortfarande aktuella, och om den sociala investeringsstrategin kan bidra till att lösa inte bara traditionella Europeiska problem men också nya frågor som skapats av den nuvarande krisen.

Ladda ner What Future for Social Investment

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verskamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institute for Futures Studies Research Report 2009/2, 101s.

I rapporten bedöms olika policylösningar, men också vilken betydelse en social investeringsstrategi kan spela för framtidens Europa. Vilka åtgärder har genomförts i olika länder, med vilka resultat? Vilka har varit de viktigaste drivkrafterna för förändring eller hinder att föra en social investeringsstrategi?

Rapporten ställer även frågan om huruvida de mål som fastställs under 2000 är fortfarande aktuella, och om den sociala investeringsstrategin kan bidra till att lösa inte bara traditionella Europeiska problem men också nya frågor som skapats av den nuvarande krisen.

Ladda ner What Future for Social Investment

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verskamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material