Att göra historia. Vänbok till Christina Florin

Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 16/2008, 231s.

I denna bok studeras en rad olika områden där kvinnor och män först haft ojämlika villkor - men där dessa har förändrats och med tiden blivit mer jämlika. Tidsmässigt har boken sin tyngd på 1800- och 1900-talen. Boken är en hyllning från vänner och kollegor till Christina Florin på hennes 70-årsdag.

Innehållsförteckning

 

  1. Rättvisa åt männen. 1970-talets svenska jämställdhetspolitiska samtal om faderskap och fria familjebildningar
   Helena Bergman

 

  1. Barns röst och rätt
   Kristina Engwall och Ingrid Söderlind

 

  1. Han och hon och dom - frågor i tidens töcken
   Yvonne Hirdman

 

  1. Att skriva känslornas historia - går det?
   Karin Johannisson

 

  1. Hjemlighedens Kult i danske kvinders velgörenhed, 1870-1920.
   Karin Lützen

 

  1. Rörelsens rum: det lesbiska i nordisk kvinnoforskning 1975-1990
   Ulla Manns

 

  1. All vår början bliver svår...Om införandet av ny könsrollsdiskurs i den svenska skolan
   Bengt Nilsson

 

  1. För förändringarnas skull. Om kvinnor, poiltik och kampen för medbestämmande
   Josefin Rönnbäck

 

  1. Min mormor var jungfru. Om ett arbete som aldrig har professionaliserats
   Maria Sjöberg

 

  1. Kvinnors röst i sekelskiftets städer. Kommunalt valdeltagande före den allmänna rösträtten
   Åsa Karlsson Sjögren

 

  1. Kampen i katedern - att undervisa i genushistoria
   Yvonne Svanström

 

  1. Har professionerna sin framtid bakom sig - eller har de bytt innehåll?
   Rolf Torstendahl

 

  1. Räddande änglar. Kvinnor och hjälparbete för flyktingar i Sverige 1933-1945
   Klas Åmark

 

  1. Seminariet som samtalsform och scen
   Lisa Öberg

 

  1. Fransk feminism i Sverige. En historia på liv och död
   Kjell Östberg

 


Bibliografi
Livia Johannesson

Författarpresentationer

Boken är slutsåld.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 16/2008, 231s.

I denna bok studeras en rad olika områden där kvinnor och män först haft ojämlika villkor - men där dessa har förändrats och med tiden blivit mer jämlika. Tidsmässigt har boken sin tyngd på 1800- och 1900-talen. Boken är en hyllning från vänner och kollegor till Christina Florin på hennes 70-årsdag.

Innehållsförteckning

 

  1. Rättvisa åt männen. 1970-talets svenska jämställdhetspolitiska samtal om faderskap och fria familjebildningar
   Helena Bergman

 

  1. Barns röst och rätt
   Kristina Engwall och Ingrid Söderlind

 

  1. Han och hon och dom - frågor i tidens töcken
   Yvonne Hirdman

 

  1. Att skriva känslornas historia - går det?
   Karin Johannisson

 

  1. Hjemlighedens Kult i danske kvinders velgörenhed, 1870-1920.
   Karin Lützen

 

  1. Rörelsens rum: det lesbiska i nordisk kvinnoforskning 1975-1990
   Ulla Manns

 

  1. All vår början bliver svår...Om införandet av ny könsrollsdiskurs i den svenska skolan
   Bengt Nilsson

 

  1. För förändringarnas skull. Om kvinnor, poiltik och kampen för medbestämmande
   Josefin Rönnbäck

 

  1. Min mormor var jungfru. Om ett arbete som aldrig har professionaliserats
   Maria Sjöberg

 

  1. Kvinnors röst i sekelskiftets städer. Kommunalt valdeltagande före den allmänna rösträtten
   Åsa Karlsson Sjögren

 

  1. Kampen i katedern - att undervisa i genushistoria
   Yvonne Svanström

 

  1. Har professionerna sin framtid bakom sig - eller har de bytt innehåll?
   Rolf Torstendahl

 

  1. Räddande änglar. Kvinnor och hjälparbete för flyktingar i Sverige 1933-1945
   Klas Åmark

 

  1. Seminariet som samtalsform och scen
   Lisa Öberg

 

  1. Fransk feminism i Sverige. En historia på liv och död
   Kjell Östberg

 


Bibliografi
Livia Johannesson

Författarpresentationer

Boken är slutsåld.

Relaterat material