Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning - Empirisk analys och åtgärdsförslag för framtida pandemier

Falkenström, Erica | 2021

Forskningsrapport 2021:1, 102 s.

Hur förhåller det sig med den svenska pandemiberedskapen? Enligt svensk lag
ska all offentligt finansierad vård ges efter behov, på lika villkor och med respekt
för varje människas värdighet. Men under en pandemi kan beslutsfattare tvingas
att göra svårare prioriteringar än vanligt och vårdens medarbetare utsättas för
betydande stress och infektionsrisk. Att i en sådan situation kunna skydda befolkningens
liv och hälsa och samhällets grundläggande demokratiska värderingar
fordrar en robust beredskap och organisatoriska förhållanden som tål extraordinära
påfrestningar.


Den här rapporten belyser organisationsetiska aspekter av Sveriges pandemiberedskap.
Därmed uppmärksammas nödvändiga förutsättningar för att beslutsfattare
och vårdens medarbetare under en pandemi ska kunna ta ansvar för lagstadgade
etiska mål, värden och principer. Rapporten visar på flera uppenbara brister
vad gäller organisationsetiska aspekter av den svenska pandemiberedskapen och
argumenterar för att förbättringar är både möjliga och önskvärda. Rapporten vänder sig
till beslutsfattare på samtliga nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, till policy- och
verksamhetsutvecklare, till vårdens chefer och medarbetare och till en intresserad allmänhet.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2021:1, 102 s.

Hur förhåller det sig med den svenska pandemiberedskapen? Enligt svensk lag
ska all offentligt finansierad vård ges efter behov, på lika villkor och med respekt
för varje människas värdighet. Men under en pandemi kan beslutsfattare tvingas
att göra svårare prioriteringar än vanligt och vårdens medarbetare utsättas för
betydande stress och infektionsrisk. Att i en sådan situation kunna skydda befolkningens
liv och hälsa och samhällets grundläggande demokratiska värderingar
fordrar en robust beredskap och organisatoriska förhållanden som tål extraordinära
påfrestningar.


Den här rapporten belyser organisationsetiska aspekter av Sveriges pandemiberedskap.
Därmed uppmärksammas nödvändiga förutsättningar för att beslutsfattare
och vårdens medarbetare under en pandemi ska kunna ta ansvar för lagstadgade
etiska mål, värden och principer. Rapporten visar på flera uppenbara brister
vad gäller organisationsetiska aspekter av den svenska pandemiberedskapen och
argumenterar för att förbättringar är både möjliga och önskvärda. Rapporten vänder sig
till beslutsfattare på samtliga nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, till policy- och
verksamhetsutvecklare, till vårdens chefer och medarbetare och till en intresserad allmänhet.