Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning - Empirisk analys och åtgärdsförslag för framtida pandemier

Falkenström, Erica | 2021

Forskningsrapport 2021:1, 102 s.

Hur förhåller det sig med den svenska pandemiberedskapen? Enligt svensk lag ska all offentligt finansierad vård ges efter behov, på lika villkor och med respekt för varje människas värdighet. Men under en pandemi kan beslutsfattare tvingas att göra svårare prioriteringar än vanligt och vårdens medarbetare utsättas för
betydande stress och infektionsrisk. Att i en sådan situation kunna skydda befolkningens liv och hälsa och samhällets grundläggande demokratiska värderingar fordrar en robust beredskap och organisatoriska förhållanden som tål extraordinära påfrestningar.

Den här rapporten belyser organisationsetiska aspekter av Sveriges pandemiberedskap. Därmed uppmärksammas nödvändiga förutsättningar för att beslutsfattare och vårdens medarbetare under en pandemi ska kunna ta ansvar för lagstadgade etiska mål, värden och principer. Rapporten visar på flera uppenbara brister vad gäller organisationsetiska aspekter av den svenska pandemiberedskapen och argumenterar för att förbättringar är både möjliga och önskvärda. Rapporten vänder sig till beslutsfattare på samtliga nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, till policy- och verksamhetsutvecklare, till vårdens chefer och medarbetare och till en intresserad allmänhet.

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 35 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2021:1, 102 s.

Hur förhåller det sig med den svenska pandemiberedskapen? Enligt svensk lag ska all offentligt finansierad vård ges efter behov, på lika villkor och med respekt för varje människas värdighet. Men under en pandemi kan beslutsfattare tvingas att göra svårare prioriteringar än vanligt och vårdens medarbetare utsättas för
betydande stress och infektionsrisk. Att i en sådan situation kunna skydda befolkningens liv och hälsa och samhällets grundläggande demokratiska värderingar fordrar en robust beredskap och organisatoriska förhållanden som tål extraordinära påfrestningar.

Den här rapporten belyser organisationsetiska aspekter av Sveriges pandemiberedskap. Därmed uppmärksammas nödvändiga förutsättningar för att beslutsfattare och vårdens medarbetare under en pandemi ska kunna ta ansvar för lagstadgade etiska mål, värden och principer. Rapporten visar på flera uppenbara brister vad gäller organisationsetiska aspekter av den svenska pandemiberedskapen och argumenterar för att förbättringar är både möjliga och önskvärda. Rapporten vänder sig till beslutsfattare på samtliga nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, till policy- och verksamhetsutvecklare, till vårdens chefer och medarbetare och till en intresserad allmänhet.

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 35 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Relaterat material