Den självstyrande medborgaren?

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann 2007

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 7 2007

I denna bok diskuteras frågor som gäller grundläggande principer om relationen mellan staten och individen utifrån klassiska begrepp i den politiska teorin som medborgarskap, rättvisa och demokrati. En grupp samtidshistoriker har analyserat brytningar mellan olika samhälleliga traditioner och prövat dem på den historiska utvecklingen i Sverige och Norge under 1900-talet. De finner långsiktiga förändringsprocesser i den politiska kulturen, i medborgarens förhållande till välfärdsstaten, i synen på rättvisa och skatter, i fackets roll, i folkhemsvisionens utveckling, i sociala och språkliga praktiker och i frågor som gäller gränsen mellan offentligt och privat. Det kan uppfattas som spänningar mellan den form av demokrati som den nordiska modellens politiska styrning står för och de individuella rättigheter grundade i lag som andra politiska system slår vakt om. Går utvecklingen mot att medborgaren alltmer blir en självstyrande individ som skall bli expert på sitt eget liv och framtid och ta ansvar för att leva ett rationellt liv? Ribban har höjts för vad medborgaren skall klara av. Hur kan den utvecklingen tolkas i ett historiskt perspektiv?

Innehållsförteckning

 • Den självstyrande medborgaren?
  Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann

 • Politisk demokrati eller legalistisk rättvisa?
  Urban Lundberg

 • Baklänges in i framtiden - om folkhemsnostalgi och historiska framtidsvisioner
  Jenny Andersson 

 • Rättvisa och konsumtion i svensk skattedebatt efter andra världskriget
  Peter Johansson

 • Rättvisan, produktiviteten och den ekonomiska rationaliteten - Svenska
  Kommunalarbetarförbundet inför ett vägval?
  Ylva Waldemarson

 • Hvordan gjöre forskjell på folk
  Jan Messel 

 • Rätten till det goda hemmet. Om bostadsinspektion i 1930-talets Stockholm
  Jenny Björkman

 • Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand
  Sunniva Eng

 • Den långa liberaliseringstrendens betydelse för institutionell omvandling
  Torbjörn Lundqvist 


Slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 7 2007

I denna bok diskuteras frågor som gäller grundläggande principer om relationen mellan staten och individen utifrån klassiska begrepp i den politiska teorin som medborgarskap, rättvisa och demokrati. En grupp samtidshistoriker har analyserat brytningar mellan olika samhälleliga traditioner och prövat dem på den historiska utvecklingen i Sverige och Norge under 1900-talet. De finner långsiktiga förändringsprocesser i den politiska kulturen, i medborgarens förhållande till välfärdsstaten, i synen på rättvisa och skatter, i fackets roll, i folkhemsvisionens utveckling, i sociala och språkliga praktiker och i frågor som gäller gränsen mellan offentligt och privat. Det kan uppfattas som spänningar mellan den form av demokrati som den nordiska modellens politiska styrning står för och de individuella rättigheter grundade i lag som andra politiska system slår vakt om. Går utvecklingen mot att medborgaren alltmer blir en självstyrande individ som skall bli expert på sitt eget liv och framtid och ta ansvar för att leva ett rationellt liv? Ribban har höjts för vad medborgaren skall klara av. Hur kan den utvecklingen tolkas i ett historiskt perspektiv?

Innehållsförteckning

 • Den självstyrande medborgaren?
  Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann

 • Politisk demokrati eller legalistisk rättvisa?
  Urban Lundberg

 • Baklänges in i framtiden - om folkhemsnostalgi och historiska framtidsvisioner
  Jenny Andersson 

 • Rättvisa och konsumtion i svensk skattedebatt efter andra världskriget
  Peter Johansson

 • Rättvisan, produktiviteten och den ekonomiska rationaliteten - Svenska
  Kommunalarbetarförbundet inför ett vägval?
  Ylva Waldemarson

 • Hvordan gjöre forskjell på folk
  Jan Messel 

 • Rätten till det goda hemmet. Om bostadsinspektion i 1930-talets Stockholm
  Jenny Björkman

 • Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand
  Sunniva Eng

 • Den långa liberaliseringstrendens betydelse för institutionell omvandling
  Torbjörn Lundqvist 


Slutsåld

Relaterat material