IFFS-Rapporter

Från eget småhus till allmännyttan

Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson och Therese Berg 2004

Läs mer

Historia – en väg till framtiden?

Red. Christina Florin & Torbjörn Lundqvist 2003

Läs mer

Konkurrensvisionens framväxt

Torbjörn Lundqvist 2003

Läs mer

Samhällsförändring och hälsa

Red. Jan Sundin & Sam Willner 2003

Läs mer

Befolkning och välfärd

Red. Bo Malmberg och Lena Sommestad 2002

Läs mer