European Social Models, Protection and Inclusion

Joakim Palme, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, Renate Minas 2009

Institute for Futures Studies Research Report 2009/1, 101s.

EU:s medlemsländer har enats om gemensamma målsättningar för ekonomisk tillväxt, arbetskvalitet och social trygghet. I detta sammanhang är inkomsttrygghet och deltagande på arbetsmarknaden centrala faktorer. För att uppnå dessa mål tillämpar medlemsländerna strategier som präglas av såväl likheter som olikheter. I denna rapport jämförs sociala modeller i EU:s 27 medlemsländer genom systematisk granskning av befintliga system för social trygghet och pågående sociala reformer.

Den institutionella utformningen och generösa socialförsäkringar och socialbidrag varierar avsevärt mellan EU: s medlemsstater, liksom omfattningen och utformningen av aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Denna rapport ger ett första steg mot att utveckla en omfattande institutionell ram för analys av socialt skydd och social integration i EU. Den kompletterar de insatser som görs av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att främja en systematisk insamling av uppgifter om indikatorer för bland annat sysselsättning och social integration.

Innehållsförteckning

 

  1. Introduction

 

  1. Models of Social Protection

 

  1. Protection Against Social Risks and Exclusion

 

  1. The Financing of Social Protection

 

  1. Conclusions

 

  1. Discussion

 


Rapporten finns att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Ladda ner European Social Models, Protection and Inclusion

Pris: 135 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 135 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institute for Futures Studies Research Report 2009/1, 101s.

EU:s medlemsländer har enats om gemensamma målsättningar för ekonomisk tillväxt, arbetskvalitet och social trygghet. I detta sammanhang är inkomsttrygghet och deltagande på arbetsmarknaden centrala faktorer. För att uppnå dessa mål tillämpar medlemsländerna strategier som präglas av såväl likheter som olikheter. I denna rapport jämförs sociala modeller i EU:s 27 medlemsländer genom systematisk granskning av befintliga system för social trygghet och pågående sociala reformer.

Den institutionella utformningen och generösa socialförsäkringar och socialbidrag varierar avsevärt mellan EU: s medlemsstater, liksom omfattningen och utformningen av aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Denna rapport ger ett första steg mot att utveckla en omfattande institutionell ram för analys av socialt skydd och social integration i EU. Den kompletterar de insatser som görs av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att främja en systematisk insamling av uppgifter om indikatorer för bland annat sysselsättning och social integration.

Innehållsförteckning

 

  1. Introduction

 

  1. Models of Social Protection

 

  1. Protection Against Social Risks and Exclusion

 

  1. The Financing of Social Protection

 

  1. Conclusions

 

  1. Discussion

 


Rapporten finns att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Ladda ner European Social Models, Protection and Inclusion

Relaterat material