Var ska de nyanlända bo? Perspektiv från Malmö och Århus på svensk och dansk flyktingplaceringspolitik

Gunnar Myrberg 2012

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2012/2, 82 s.

Ska nyanlända flyktingar få välja ort och bostadsområde eller ska de placeras ut i landet? I den här rapporten presenteras en jämförande analys av mottagning och bosättning av nyanlända i Malmö och i danska Århus.

Rapporten har två syften. Det första är att studera vilka faktorer som påverkar de nyanländas introduktion samt i vilken utsträckning bosättningen av nyanlända påverkar kommunernas möjligheter att hantera andra utmaningar som bostadsbrist och boendesegregation. Det andra är att diskutera de likheter och skillnader mellan kommunerna i den här jämförelsen som kan relateras till den flyktingplaceringspolitik som bedrivs i respektive land.

Ladda ner Var ska de nyanlända bo? Perspektiv från Malmö och Århus på svensk och dansk flyktingplaceringspolitik

Ladda ner Var ska de nyanlända bo? i engelsk version: Where are newcomers going to live

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 60 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2012/2, 82 s.

Ska nyanlända flyktingar få välja ort och bostadsområde eller ska de placeras ut i landet? I den här rapporten presenteras en jämförande analys av mottagning och bosättning av nyanlända i Malmö och i danska Århus.

Rapporten har två syften. Det första är att studera vilka faktorer som påverkar de nyanländas introduktion samt i vilken utsträckning bosättningen av nyanlända påverkar kommunernas möjligheter att hantera andra utmaningar som bostadsbrist och boendesegregation. Det andra är att diskutera de likheter och skillnader mellan kommunerna i den här jämförelsen som kan relateras till den flyktingplaceringspolitik som bedrivs i respektive land.

Ladda ner Var ska de nyanlända bo? Perspektiv från Malmö och Århus på svensk och dansk flyktingplaceringspolitik

Ladda ner Var ska de nyanlända bo? i engelsk version: Where are newcomers going to live

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 60 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Relaterat material